Lån og tilskud til erhverv

Udbetaling Danmark

Fiskeri

Udbetaling Danmark administrerer en række fiskerirelaterede låneordninger for Miljø- og Fødevareministeriet. Adgangen til låneordningerne er ophørt, og staten bevilger ikke længere nye lån. Allerede bevilgede lån fortsætter uændrede.

Fiskerilån

Læs om gældsovertagelse samt overførsel og indfrielse af fiskerilån.

Kursværdi, renter og gebyrer

Se kursværdi til driftsregnskab samt rentesats på fiskerikontantlån.

Se Udbetaling Danmarks gebyrer og bidrag for fiskerilån.

Kvotesalg og kvoteværdier

Læs retningslinjer for kvotesalg.

Se kvoteværdier for fartøjskapacitet samt forskellige fartøjer.

Oversigt over fiskerilån

Læs om forskellige låneordninger for fiskeri.

Hovedparten af låneordningerne er nedlagt, og der gives ikke længere nye statslån eller statsgaranterede lån. Eksisterende lån fortsætter uændrede og afvikles som aftalt ved bevillingen af lånet.

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning og information om, hvordan Udbetaling Danmark behandler dine persondata.

Opdateret 26.02.2024