Lån og tilskud til erhverv

Udbetaling Danmark

Aktive låneordninger

Den danske stat giver støtte i form af statslån til små ø-samfund, skoler og institutioner, museer og kulturarv samt til udbedring af fredede eller bevaringsværdige bygninger.

For alle ordninger gælder, at statslånet bevilges af et ministerium eller en styrelse og administreres af Udbetaling Danmark.

Ø-samfund

Små ø-samfund kan søge støtte til at gennemføre forsøgsordninger eller projekter af kulturel, social eller erhvervsmæssig karakter. Formålet med støtteordningen er at styrke helårssamfundene og sikre levevilkårene på små danske øer.

Bolig- og Planstyrelsen bevilger tilskud eller rentefri lån til 27 småøer gennem Landdistriktspuljen. Udbetaling Danmark administrerer og udbetaler lånene.

Se oversigt over 27 småøer, der kan søge støtte

Læs om ø-støtte gennem Landdistriktspuljen

Skoler og institutioner

Børne- og Undervisningsministeriet kan give støtte i form af statslån til skoler, børnehaver og andre institutioner til fx byggeri og forbedringer m.m.

Udbetaling Danmark udbetaler og administrerer statslånene, mens Børne- og Undervisningsministeriet administrerer tinglyste servitutter.

Se ministeriets oversigt over administration

Museer og kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen kan give støtte i form af statslån til museer og kulturinstitutioner og statslån til bevarelse af kulturarv, som fx det dansk--tyske fællesskab i Sydslesvig.

Udbetaling Danmark udbetaler og administrerer statslånene.

Fredede bygninger

Slots og Kulturstyrelsen kan give støtte i form af statslån til fredede og bevaringsværdige bygninger, fx til istandsættelse af murværk, tage, vinduer, døre, trapper og pigsten.

Udbetaling Danmark udbetaler og administrerer statslånene.

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Hypotekbanken

Hypotekbanken blev nedlagt i slutningen af 2005. Bankens portefølje blev overført til staten og det resterende udlån administreres nu af Udbetaling Danmark.

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning og information om, hvordan Udbetaling Danmark behandler dine persondata.

Opdateret 24.08.2023