Lån og tilskud til erhverv

Udbetaling Danmark

Få overblik over nuværende og nedlagte støtteordninger, som den danske stat tilbyder erhvervslivet.

Udbetaling Danmark administrerer statsgarantier og statslån samt udbetaler statens støtte- og låneordninger. Låneordninger for apoteker, fiskeri og jordbrug er nedlagte, men allerede bevilget støtte fortsætter uændret. Der kan fortsat søges støtte til små ø-samfund, skoler og institutioner, museer og kulturarv samt til udbedring af fredede eller bevaringsværdige bygninger. Læs mere under Aktive låneordninger.

Genveje

Statsstøtte til små ø-samfund

Læs om statens støtteordning til udvikling af små ø-samfund og se, hvem du skal kontakte for mere information.

Ø-samfund

Statslån til byggeri af skoler og institutioner

Læs om statens støtteordning til byggeri og forbedring af skoler og institutioner og se, hvem du skal kontakte for mere information.

Skoler og institutioner

Statslån til museer, kulturinstitutioner og kulturarv

Læs om statens støtteordning til museer, kulturinstitutioner og til bevarelse af kulturarv og se, hvem du skal kontakte for mere information.

Museer og kulturarv

Statslån til forbedring af fredede og bevaringsværdige bygninger

Læs om statens støtteordning til istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger og se, hvem du skal kontakte for mere information.

Fredede bygninger