Lån og tilskud til erhverv

Udbetaling Danmark

Jordbrug

Udbetaling Danmark administrerer en række jordbrugsrelaterede låneordninger for Miljø- og Fødevareministeriet. Hovedparten af låneordningerne er nedlagt, og der gives ikke længere nye statslån eller statsgaranterede lån. Allerede bevilgede lån fortsætter uændrede.

Yngre jordbrugerlån

Yngre jordbrugerlån er en støtteordning til jordbrugere under 40 år. Ordningen blev nedlagt i 2011 og der bevilges ikke længere nye yngre jordbrugerlån. Allerede bevilgede lån fortsætter uændrede.

Sådan ændrer du et yngre jordbrugerlån

Yngre jordbrugerlån er statsgaranterede realkreditlån. Kontakt derfor dit realkreditinstitut ved:

  • indfrielse af yngre jordbrugerlån

  • henstand med betaling på yngre jordbrugerlån

  • flytning af yngre jordbrugerlån til en ny ejendom.

Oversigt over yngre jordbrugerlån

Se detaljer om yngre jordbrugerlån, der er bevilget gennem årene.

Statslån for jordbrugere

Staten har tidligere tilbudt støtteordninger til jordbrugere i form af statslån. Låneordningerne er nedlagte og der bevilges ikke nye statslån. Allerede bevilgede statslån fortsætter uændrede.

Sådan ændrer du et statslån

Statslån for jordbrugere administreres af Udbetaling Danmark. Kontakt derfor Udbetaling Danmark ved:

Oversigt over statslån til jordbrugere

Se detaljer om statslån, der er bevilget til jordbrugere gennem årene.

Rykning og relaksation

Rykning er ændring af prioritetsrækkefølgen af kreditorer.

Relaksation er, når der frasælges et areal af ejendommen, og når det frasolgte areal frigøres fra den oprindelige gæld.

Læs vejledning

Få hjælp til rykning og relaksation hos Udbetaling Danmark. Start med at læse vejledningen.

Sådan søger du om rykning og relaksation

Læs om, hvordan du foretager rykning eller relaksation.

Nødlidende lån

Start med at læse vejledningen om ordninger for et nødlidende lån.

Læs om forskellige ordninger for nødlidende lån.

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning og information om, hvordan Udbetaling Danmark behandler dine persondata.

Opdateret 13.07.2023