Barsel.dk

Barsel.dk

Delvist omfattet

I er delvist omfattet af Barsel.dk, når en del af jeres medarbejdere er omfattet af Barsel.dk og andre er dækket af en anden godkendt barselsordning.

Satser for Barsel.dk

Satserne er opdelt i forskellige bidrag alt efter medarbejderens timeantal, og hvordan medarbejderen er aflønnet:

  •  månedslønnet

  • 14-dages lønnet

  • ugelønnet

  • løsarbejder.

TimetalSatser
MånedslønnedeSats pr. måned
Mindst 117112,50
78 - 11675,00
39 - 7737,50
Under 390,00
14-dagslønnedeSats pr. 14. dag
Mindst 5459,34
36 - 5339,56
18 - 3519,78
Under 180,00
UgelønnedeSats pr. uge
Mindst 2729,67
18 - 2619,78
9 - 179,89
Under 90,00
LøsarbejdereSats pr. time
Pr. time0,80

Indberetning

Indberetning via lønservicebureau

Bruger I et lønservicebureau, kan de evt. indberette for jer. I skal selv aftale dette med bureauet.

Indberetning via selvbetjening

Hvis I indberetter via Barsel.dk´s selvbetjeningsløsning, skal I indberette for et kvartal ad gangen.

I selvbetjeningsløsningen kan I også indberette via fil. Se evt. nedenstående pdf-vejledninger, der primært henvender sig til teknikere eller udviklere.

Vejledning til filindberetning (PDF) Vejledning for filindberetning i fast format (PDF)

Husk at nul-indberette

I skal indberette på selvbetjening, selvom I ikke skal betale bidrag til Barsel.dk, fx hvis I ikke har ansatte i et kvartal. Det kaldes at nul-indberette. På den måde ved Barsel.dk, at I ikke skal opkræves bidrag for det kvartal.

Elever under 25 år

Har I elever under 25 år, er de omfattet af Barsel.dk, selvom I ikke betaler bidrag for dem. I skal dog lave en nul-indberetning for dem på selvbetjeningen.

Du skal også huske at registrere dine elever hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), for at du kan være fritaget for at betale bidrag for dem til Barsel.dk.

Læs mere om fradrag for elever på AUB’s side

Betaling

Du kan betale til Barsel.dk på følgende måder:

  • via Betalingsservice

  • via lønservicebureau

  • via indbetalingskort (FI-kort)

Træf aftale med dit lønservicebureau

Hvis du bruger et lønservicebureau, skal du selv træffe en aftale med det om, at de indbetaler til Barsel.dk.

For sen betaling

Betaler du senere end sidste betalingsdato, kan du blive opkrævet rente af beløbet, du skylder.

Frister for indberetning og betaling

Her kan I se, hvornår fristerne for indberetning og betaling ligger pr. kvartal.

KvartalSidste frist for indberetningForfaldsdatoSidste frist for betaling
1. kvartal17. april1. maj7. maj
2. kvartal17. juli1. august7. august
3. kvartal17. oktober1. november7. november
4. kvartal17. januar1. februar7. februar

Opdateret 04.01.2022