Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Forhøjet lønrefusion

For skoleophold fra 1. juli 2020 og frem får I automatisk forhøjet lønrefusion for elever med ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler og restuddannelsesaftaler.

Sats for forhøjet lønrefusion

Beløbet for, hvor meget ekstra I får i forhøjet lønrefusion afhænger af, hvornår skoleopholdet ligger, og hvor meget I betaler eleven i ugeløn.

I kan se de maksimale satser for lønrefusion 2019-2021 under afsnittet "Læs mere" på virk.dk/AUB-satser. Satserne for forhøjet lønrefusion reguleres hvert år. I tabellen ses satserne for de seneste to år. For skoleophold får I altså den normale lønrefusionssats plus en procentsats for det pågældende år.

2021
2020
7,0112 procent20 procent

Hvis I betaler en løn, der er lavere end den normale lønrefusionssats, kan I dog højest få procentsatsen oveni ugelønnen.

I får to udbetalinger og breve

Lønrefusion for skoleophold bliver udbetalt af to portioner pr. skoleophold. Et beløb, der dækker den normale lønrefusion og et beløb, der dækker forskellen op til den forhøjede lønrefusion.

I skal derfor gøre, som I plejer, når I får breve om lønrefusion fra AUB. Hvis ugelønnen er lavere end satsen, skal I stadig oplyse den korrekte ugeløn på selvbetjeningen.

Eksempel på beregning for 2020

Hvis I har ansat en 2.-års elev, er den normale refusionssats 3.090 kr. pr. skoleuge i 2020. Hvor meget I får i forhøjet lønrefusion afhænger af, hvad I betaler i løn til eleven.

I tabellen for 2020 kan I se, at den forhøjede lønrefusion ændrer sig efter, om I betaler eleven 4.000 kr. eller 3.000 kr. i løn pr. uge.

Ugeløn
Sats Lønrefusion
Forhøjelse
Forhøjet Lønrefusion
4.000 kr.3.090 kr.618 kr.3708 kr.
3.000 kr.3.000 kr.600 kr.3600 kr.

Hvis elevens skoleophold går henover årsskiftet, vil den forhøjede lønrefusion for 2021 være beregnet med 7,0112 procent. Derimod beregnes den forhøjede lønrefusion for 2020 med 20 procent.

Hvis AUB får nye oplysninger

Der kan løbende komme nye oplysninger fra skolerne om fx en uddannelsesaftale eller et skoleophold. Sker det, vil AUB automatisk beregne den forhøjede lønrefusion igen. Hvis oplysningerne betyder, at I skal have mere i forhøjet lønrefusion, får I det udbetalt. Er resultatet, at I skal betale penge tilbage, vil I få en opkrævning fra AUB.

Ikke alle uddannelser er omfattet

Reglerne om forhøjet lønrefusion gælder ikke for korte uddannelsesaftaler, delaftaler eller de sidestillede uddannelser: erhvervsfiskere, farmakonom- og lokomotivføreruddannelsen.

Hvis I fx har en elev med en kort uddannelsesaftale, og I undervejs i en skoleperiode laver en restuddannelsesaftale med eleven, får I kun forhøjet lønrefusion for den del af skoleperioden, hvor restuddannelsesaftalen gælder.

Opdateret 28.09.2021