ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension

AUB: Bidrag til ATP Livslang Pension

Under hver ydelse kan I se, hvor meget I skal betale i bidrag til ATP Livslang Pension.

Satser

Indberetning

En gang om måneden skal AUB indberette det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales til ATP Livslang Pension for hver enkelt ydelsesmodtager.

I skal indberette ATP-bidrag i eIndkomst.

Betaling

AUB skal hvert kvartal opgøre det samlede ATP-bidrag, der skal betales af ydelsen. Bidraget indbetales efter hvert kvartals udløb.

ATP-bidraget opkræves af Samlet Betaling, og betalingen skal derfor ske til dem.

Det samlede bidrag overføres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest den 1. i forfaldsmåneden.

Hvis bidragene forfalder til betaling på en banklukkedag, anses forfald for den førstkommende bankdag.

Betalingen kan foretages på følgende måder:

  • Via en betalingsserviceaftale

  • Via et tilsendt indbetalingskort i Digital post

Bidrag til ATP kan ikke betales via e-fakturering. Det fremgår af særskilte bekendtgørelser om de overførelsesindkomster, som AUB udbetaler, hvordan bidragene skal betales.

Renter

I skal betale renter fra forfaldsdatoen, og indtil Samlet Betaling har modtaget betalingen.

Samlet Betaling opkræver renter efter lov om renter ved forsinket betaling. Renten er en årlig rente, der svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8 pct.

I kan finde den gældende rentesats på siden om Samlet Betaling.

Læs mere

Opdateret 07.05.2024