ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension

Selvstændig

Som selvstændig kan du vælge at betale til ATP Livslang Pension.

Med ATP Livslang Pension får du en sikker, ekstra indtægt, når du går på pension. Men du skal selv aktivt tilmelde dig for at få del i ordningen. Hvis du har en medarbejdende ægtefælle (uden lønaftale), kan din ægtefælle også betale til sin egen ATP Livslang Pension.

Sats for ATP-bidrag

Det koster 297 kr. pr. måned. Beløbet er fradragsberettiget, og ATP sender oplysninger til Skattestyrelsen. Du får udbetalt ATP Livslang Pension, fra du når folkepensionsalderen og resten af livet.

Der er flere fordele ved at betale til ATP Livslang Pension som selvstændig. På hjemmesiden 'Pension for alle - ATP for selvstændige' kan du læse mere om, hvad det betyder for din pension.

Gå til 'Pension for alle - ATP for selvstændige'

Betingelser

For at kunne blive tilmeldt som selvstændig indbetaler til ATP Livslang Pension, skal du opfylde nedenstående betingelser:

  • Du skal have været medlem af ATP i mindst tre år sammenlagt enten som lønmodtager, modtager af dagpenge ved arbejdsløshed, sygdom, barsel eller modtager af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, eller som deltager i uddannelse, der berettiger til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

  • Du skal have betalt ATP-bidrag, der svarer til tre årsbidrag

  • Du skal have din egen selvstændige virksomhed (ikke et ApS eller A/S).

Tilmelding

Tilmeld dig som selvstændig til ATP Livslang Pension:

Læs mere

Betaling

Du modtager hvert kvartal en opkrævning i Digital Post på borger.dk. Opkrævningen kommer fra ATP Livslang Pension.

For at beløbet er betalt til tiden, skal det være trukket fra din konto senest sidste betalingsdag. Er betalingsfristen en lørdag, søndag eller helligdag, er sidste frist for at betale den første hverdag efter.

Betalingsfrister

Se betalingsfristerne for selvstændige i tabellen herunder:

KvartalBetalingsfrist
1. kvartal 1. maj
2. kvartal 1. august
3. kvartal 1. november
4. kvartal 1. februar

Hvis bidragene forfalder til betaling på en banklukkedag, vil den sidste frist for betaling være den førstkommende bankdag.

Du modtager opkrævningen i Digital Post cirka en måned før betalingsfristen.

Bemærk, I 2024 og fremover er betalingsfristen den samme dag som forfaldsdatoen.

Rykker

Betaler du ikke dit ATP-bidrag til tiden, sender ATP Livslang Pension en rykker. Både opkrævning og rykker bliver sendt via Digital Post på borger.dk

Har ATP Livslang Pension ikke modtaget din betaling efter at have sendt to rykkere, vil du blive udelukket fra fortsat medlemskab som selvstændig erhvervsdrivende. Udelukkelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor der er betalt bidrag til.

Hvis du vil genoptages i ATP Livslang Pension, kan du læse betingelserne her:

Medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige (PDF)

Udmelding

Ønsker du ikke længere at være medlem, skal du kontakte ATP Livslang Pension.

Du kan tidligst blive meldt ud fra den 1. i måneden, efter din besked er modtaget.

Bemærk, er du startet med at få udbetalt din ATP Livslang Pension, men stadig er aktiv i dit firma, så kan du fortsat betale som selvstændig.

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Er du ikke tilfreds med den behandling, du har fået, er du velkommen til at kontakte ATP Livslang Pension.

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger ATP Livslang Pension behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af personoplysninger

Opdateret 17.04.2024