ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension

Offentlig myndighed

I kan her læse om regler og satser for ATP-bidrag og OP-bidrag af offentlige ydelser.

Bidragene går til ATP Livslang Pension, som bliver udbetalt til ydelsesmodtageren ved folkepensionsalderen.

A-kasse

Det er obligatorisk at betale ATP-bidrag og OP-bidrag, når I som a-kasse udbetaler dagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og feriedagpenge.

Personer, der får efterløn, kan frit vælge, om de vil betale ATP-bidrag, men det er obligatorisk at betale OP-bidrag.

Læs mere om ATP-bidrag og OP-bidrag for jeres ydelser

Kommune

Det er obligatorisk at betale ATP-bidrag og OP-bidrag, når I som kommune udbetaler fleksløntilskud, kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge og uddannelseshjælp.

I skal kun betale ATP-bidrag, når I udbetaler tabt arbejdsfortjeneste for supplerende ydelse ved pasning af handicappet barn og tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier.

I skal kun betale OP-bidrag, når I udbetaler supplement til brøkpension og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne.

Læs mere om ATP-bidrag og OP-bidrag for jeres ydelser

Udbetaling Danmark

Det er obligatorisk at betale ATP-bidrag og OP-bidrag, når I udbetaler barselsdagpenge, seniorpension og førtidspension (ny ordning).

Det er obligatorisk at betale OP-bidrag, når I udbetaler fleksydelse og førtidspension (gammel ordning), men det er frivilligt, om ydelsesmodtageren vil betale ATP-bidrag.

Det er også frivilligt for modtagere af delpension, om de vil betale ATP-bidrag.

Læs mere om ATP-bidrag og OP-bidrag for jeres ydelser

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) skal betale ATP-bidrag, når der udbetales VEU-godtgørelse til forsikrede og ikke-forsikrede lønmodtagere.

Læs mere om ATP-bidrag af VEU-godtgørelse

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Det er obligatorisk at betale OP-bidrag og OP-tillæg, når I udbetaler Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om OP-bidrag af SVU

Opdateret 07.05.2024