ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension

A-kasse: Bidrag til ATP Livslang Pension

Under hver ydelse kan I se, hvor meget I skal betale i bidrag til ATP Livslang Pension.

Satser

Indberetning og betaling

En gang om måneden skal I indberette bidragene for hver enkelt ydelsesmodtager i eIndkomst. Indberetningen skal ske under særskilte SE-numre for de enkelte ydelser.

Vær opmærksom på, at det både er ydelsesmodtagerens og a-kassens del af ATP-bidraget, der skal indberettes.

STAR betaler bidragene Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) overfører det samlede bidrag til Samlet Betaling senest den 1. i den måned, hvor betalingen forfalder. Hvis bidragene forfalder til betaling på en banklukkedag, anses forfald for den førstkommende bankdag.

Bidrag til ATP og Obligatorisk Pensionsordning opkræves af den fælles opkrævningsenhed Samlet Betaling og skal derfor betales til dem.

Bidragene kan ikke betales via e-fakturering. Det fremgår af særskilte bekendtgørelser om de overførelsesindkomster, som A-kassen udbetaler, hvordan bidragene skal betales.

Renter I skal betale renter fra forfaldsdatoen, og indtil Samlet Betaling har modtaget betalingen. Samlet Betaling opkræver renter efter lov om renter ved forsinket betaling. Renten er en årlig rente, der svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8 pct. I kan finde den gældende rentesats på siden om Samlet Betaling.

Læs mere

Opdateret 07.05.2024