Gå direkte til indhold

ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension

A-kasse: Bidrag til ATP Livslang Pension

Under hver ydelse kan I se, hvor meget I skal betale i bidrag til ATP Livslang Pension.

Satser

Indberetning og betaling

En gang om måneden skal I indberette bidragene for hver enkelt ydelsesmodtager i eIndkomst. Indberetningen skal ske under særskilte SE-numre for de enkelte ydelser.

Vær opmærksom på, at det både er ydelsesmodtagerens og a-kassens del af ATP-bidraget, der skal indberettes.

STAR betaler bidragene

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) overfører det samlede bidrag til ATP senest den 7. i den måned, hvor betalingen forfalder.

Ved for sen betaling skal der betales renter på 1,5 procent for hver påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

Læs mere

Opdateret 20.08.2020