ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension

Gældende satser for ATP-bidrag

Som arbejdsgiver skal du indberette ATP-bidrag med A-sats.

Der kan være tilfælde, hvor offentlige virksomheder må anvende andre ATP-satser (B, C, D, E eller F-sats).

Opdateret 07.05.2024