Nævnenes Hus

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 8 af 8
  • Klage til Byfornyelsesnævnene

    Her kan du udfylde og indsende en klage til Byfornyelsesnævnene. Denne løsning er tiltænkt personer, der ønsker at klage til byfornyelsesnævnene og deres repræsentanter (advokater).

  • Klageportalen for Nævnenes Hus

    På klageportalen for Nævnenes Hus kan du: - Følge dine klagesager ved Forbrugerklagenævnet, herunder Center for Klageløsning - Indsende og følge dine klager ved Planklagenævnet - Indsende og følge dine klager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet