Gå direkte til indhold

Nævnenes Hus

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 4 af 4
  • Klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn

    Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager om tvangsindgreb, der er sket under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Denne blanket er tiltænkt det enkelte sygehus til indsendelse af en klage fra en patient.

  • Klageportalen for Nævnenes Hus

    På klageportalen for Nævnenes Hus kan du: - Følge dine klagesager ved Forbrugerklagenævnet, herunder Center for Klageløsning - Indsende og følge dine klager ved Planklagenævnet - Indsende og følge dine klager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet