Klage til Byfornyelsesnævnene

Nævnenes Hus

Her kan du udfylde og indsende en klage til Byfornyelsesnævnene. Denne løsning er tiltænkt personer, der ønsker at klage til byfornyelsesnævnene og deres repræsentanter (advokater).

Dette skal du bruge:

Inden du går videre med at oprette din klage, vil vi gøre opmærksom på, at Byfornyelsesnævnene modtager mange klager, som vi ikke har kompetence til at behandle. Vær derfor opmærksom på følgende:

• Kommunen skal have truffet en afgørelse efter byfornyelsesloven.