Klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Nævnenes Hus

Her kan du udfylde og indsende en klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Dette skal du bruge:

  • Navn og forretningsadresse på den/de ejendomsmægler(e) og den ejendomsmæglervirksomhed, som du vil klage over.

  • Relevante bilag, som kan have betydning for sagen, f.eks. korrespondance, formidlingsaftale, købsaftale, salgsopstilling, salgsprovenu m.v.

  • Du skal oplyse dit cpr. nr. i klageskemaet samt dit navn, din mailadresse og adresse.

Du skal være opmærksom på:

  • Det forhold, du klager over, må ikke være ældre end 5 år regnet fra den dag, da den ejendomsmæglerens handling eller undladelse er ophørt.