Klage til Disciplinær- og Klagenævnet for Bygningssagkyndige

Nævnenes Hus

Her kan du udfylde og indsende en klage til Disciplinær- og Klagenævnet for Bygningssagkyndige.

Dette skal du bruge:

 • Tilstandsrapporten, der klages over.

 • Navn

 • CPR.nr./CVR.nr.

 • Evt. sagsnr eller klageID

Vi gør opmærksom på, at nævnet blandt andet har mulighed for at afvise en klage i tilfælde, hvor:

 • Nævnet finder klagen åbenlyst grundløs.

 • Klagen skønnes uegnet til behandling i nævnet på grund af sin vanskelige eller principielle juridiske karakter, eller på grund af usikkerheden om bedømmelsen af de fremkomne oplysninger, eller af andre særlige grunde.

 • Omkostningerne til udbedringen skønnes at være mindre end 5.000 – 8.000 kr. (Flere små skader lægges normalt ikke sammen. Hver skade vurderes normalt for sig i forhold til mindstegrænsen).

Du skal være opmærksom på:

 • Det koster 275 kr. at klage over en tilstandsrapport

 • Du skal indbetale klagegebyret samtidig med, at du indsender din klage. Se nedenfor for vejledning.

 • Du kan blive pålagt at betale omkostninger til syn og skøn. Se uddybende vejledning nedenfor.

 • Du kan som klager maksimalt blive pålagt 3.500 kr. for syn og skøn.