Klage til Byggeklageenheden

Nævnenes Hus

Hvis du vil udfylde et klageskema og indsende en klage til Byggeklageenheden, skal du klikke på startknappen.

Dette skal du bruge:

For at kunne indsende en klage igennem ovenstående link, skal du som minimum bruge:

  • Medarbejdersignatur for at logge ind på vegne af din virksomhed.

  • Afgørelsen som du ønsker at klage over - den skal vedhæftes i klageskemaet.

  • Evt. dokumentation for tegningsberettigelse i tilfælde af, klager er andelsboligejer.

  • Evt. godkendelse af fuldmagt i tilfælde af, at du udfylder klagen på vegne af en anden/gruppe.

Inden du går videre med at oprette din klage, vil vi gøre opmærksom på, at Byggeklageenheden modtager mange klager, som vi ikke har kompetence til at behandle. Vær derfor opmærksom på følgende:

  • Kommunen skal have truffet en afgørelse efter byggeloven.

  • Byggeloven regulerer ikke de støj- eller lugtgener, som brugen af f.eks. en terrasse eller altan hos en nabo kan medføre.

  • Det ligger som udgangspunkt uden for byggelovgivningens formål at beskytte udsigten fra naboejendomme og/eller værdiforringelse for naboejendomme.

  • Hvis den afgørelse, du ønsker at klage over er truffet efter planloven, så skal din klage indsendes til Planklagenævnet. Du finder link til oprettelse af klage til Planklagenævnet på Nævnenes Hus hjemmeside.

  • Byggeklageenheden kan ikke tage stilling til, hvordan sagsbehandlingen i kommunen er gennemført, f.eks. om der skulle være gennemført besigtigelse eller ej.