Nævnenes Hus

Nævnenes hus leverer sekretariatsbistand til en række uafhængige domstolslignende nævn. Det drejer sig om:

 • Ankenævnet for Patenter og Varemærker
 • Ankenævnet for Søfartsforhold
 • Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder
 • Byfornyelsesnævnene
 • Byggeklageenheden
 • Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet
 • Det Psykiatriske Patientklagenævn
 • Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
 • Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige
 • Energiklagenævnet
 • Erhvervsankenævnet
 • Helbredsnævnet
 • Konkurrenceankenævnet
 • Klagenævnet for Udbud
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Planklagenævnet
 • Revisornævnet
 • Teleklagenævnet
 • Tvistighedsnævnet