Klage til Revisornævnet

Nævnenes Hus

Her kan du udfylde og indsende en klage til Revisornævnet.

Dette skal du bruge:

  • Oplysninger på klager

  • Revisorens fulde navn

  • Præcist formulerede klagepunkter (det er ikke nok at henvise til bilag eller bede nævnet om at gennemgå bilag for at afgøre, om en revisor har handlet i strid med god revisorskik).

  • En kopi af den/de erklæring(er), du klager over

  • En kopi af det fulde regnskab, som erklæringen hører til

  • Evt. anden relevant dokumentation

Bemærk samtidig, at det koster 500 kr. at klage til Revisornævnet. Se vejledning for indbetaling nedenfor.