Klage til Revisornævnet

Nævnenes Hus

Her kan du udfylde og indsende en klage til Revisornævnet.

Dette skal du bruge:
  • Oplysninger på klager
  • Revisorens fulde navn
  • Præcist formulerede klagepunkter (det er ikke nok at henvise til bilag eller bede nævnet om at gennemgå bilag for at afgøre, om en revisor har handlet i strid med god revisorskik).
  • En kopi af den/de erklæring(er), du klager over
  • En kopi af det fulde regnskab, som erklæringen hører til
  • Evt. anden relevant dokumentation

Bemærk samtidig, at det koster 500 kr. at klage til Revisornævnet. Se vejledning for indbetaling nedenfor.