For myndigheder

Virk Myndighedsteam

Virk services

Virk tilbyder en række services som myndighederne kan eller skal anvende for at fremme den digitale kommunikation med virksomhederne.

Blanketmotor

Blanketmotoren er et fællesoffentligt udviklet blanketværktøj. Medlemmer af Blanketmotor-fællesskabet kan anvende værktøjet til billigt at udvikle selvbetjeningsløsninger til virksomheder og borgere. Blanketmotoren er designet så blanketter man udvikler heri, efterlever de grundlæggende fællesoffentlige krav til god selvbetjening.

I forhold til virksomhedsrettede løsninger, vil det eksempelvis sige, at de overholder det Fælles Design System, har implementeret Virk-tæller og 'fødes' med Virk header.

Læs mere om Blanketmotoren Blanketmotorens wiki.

Kontakt Blanketmotorens produktteam blanketmotor@erst.dk.

Virk Tæller

Virk Tæller er det statistikværktøj der kan give dig indsigt i, hvordan brugerne anvender dine selvbetjeningsløsninger på Virk. Værktøjet kan bruges til at holde øje med anvendelsen af løsningen, kortlægge brugeradfærden og grave ned i hvor brugerne evt. støder på problemer i gennemførelsen af selvbetjeningsløsningen. Med Virk Tæller kan du optimere løsningen for at få færre fejl, færre supporthenvendelser og mindre tilbageløb.

Virk Tæller består af et lille script, der skal indsættes i løsningen. Scriptet hentes i administrationsværktøjet DIA og installeres efter følgende vejledning til installation af Virk Tæller.

Når tælleren er korrekt installeret kan du kontakte Virks Myndighedsteam for at få adgang til de opsamlede data. Erhvervsstyrelsen arbejder på at få udviklet en let tilgængelig adgang til data.

Når selvbetjeningsløsninger udstilles på Virk, skal de have en header (top) med de mest basale oplysninger, der informerer brugeren om, at de er det rette sted, og hvor de kan få hjælp. Det drejer sig om titel, loginoplysninger, "Log af" knap, kontakt-/supportinfo og myndighedsnavn. Som løsningsejer kan du enten selv programmere headeren efter anvisninger i det Fælles Design System, eller blot indsætte et script fra Virk, der sikrer, at der altid vises en opdateret og korrekt header på løsningen.

Med anvendelse af scriptet er der også mulighed for at tilføje en footer til løsningen, hvis man ønsker det.

Scriptet hentes i administrationsværktøjet DIA og installeres efter følgende vejledning til installation af Virk Aktiv top.

Fælles Design System

Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har udviklet det Fælles Design System (FDS). FDS understøtter udviklingen af selvbetjeningsløsninger, der er brugervenlige og tilgængelige. Med FDS sikrer vi ensartet funktionalitet og design i selvbetjeningsløsninger på tværs af myndigheder. Det skaber genkendelse for brugerne af løsningerne, og gør det nemmere for dem at foretage selvbetjening.

Designsystemet er open source og baseret på en filosofi om samarbejde. Både i forhold til samarbejde omkring kode og kodekvalitet, deling af brugerindsigter, samt direkte indflydelse på indholdet via et samarbejdsforum, hvor myndigheder kan komme med forbedringsforslag og dele erfaringer.

Læs mere om det Fælles Design System.

Mit Virk

Mit Virk er virksomhedernes målrettede overblik over deres engagement med det offentlige. På Mit Virk kan virksomhederne få:

  • Overblik over frister og sager hos myndigheder

  • Adgang til relevante tilladelser, autorisationer, registreringer eller lignende

  • Indgang til Digital Post og rettighedsstyring

For at give et komplet overblik for virksomhederne, kræver det at de ansvarlige ressortmyndigheder afleverer data til at sammenstille et overblik.

Her finder I en overordnet vejledning til hvordan data fra jeres myndighed bliver udstillet på Mit Virk:

Vejledning til Mit Virk for myndigheder (PDF)

På GitHub har vi samlet yderligere teknisk dokumentation og forretningsmæssig vejledning til at få udstillet data på Mit Virk. Besøg Mit Virk wiki på GitHub

Opdateret 25.09.2023