For myndigheder

Virk Myndighedsteam

Governance

Tre på hinanden følgende fællesoffentlige digitaliseringsstrategier ("FODS") har slået fast, at myndighederne skal være på Virk med deres erhvervsrettede, digitale selvbetjeningsløsninger.

Virk her etableret rammer for samarbejdet med myndighederne. Disse er beskrevet under punktet Selvbetjening på Virk.. Her finder du den overordnede samarbejdsaftale og Virks vision og målsætning.

Samarbejdsaftale

Overordnet samarbejde En effektiv udvikling af Virk forudsætter et tæt og udviklingsorienteret samarbejde mellem myndigheder og Virk. Myndighederne er forpligtede til at udvikle digitaliserede, erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger til Virk. Erhvervsstyrelsen har ansvaret for udviklingen af Virk som teknisk platform.

Se samarbejdsaftalen mellem Erhvervsstyrelsen og bidragende myndigheder her:

Samarbejdsaftale for Virk og myndigheder (PDF)

Virks vision og målsætning

Visionen for Virk er at skabe et lettilgængeligt omdrejningspunkt for den offentlige digitale kommunikation med erhvervslivet.

Virk er kanal for myndighedernes erhvervsrettede informationer og selvbetjening, så virksomhederne på en let måde kan finde relevante selvbetjeningsløsninger.

Vidensdeling og dialog er kerneværdier i vores samarbejde om Virk. Virk er den centrale erhvervsportal, som vi bl.a. styrker, når vi:

  • arbejder for brugervenlige løsninger

  • tager udgangspunkt i virksomhedernes arbejdsgange

  • skaber overblik over virksomhedernes engagement med det offentlige

Virk skal lette virksomheders administration gennem intuitive og velformidlede selvbetjeningsløsninger, der mindsker tidsforbrug til indberetning og virksomhedernes behov for support.

Virks målsætning

Virk skal gøre det lettere og hurtigere for virksomhederne at efterleve krav og frister fra det offentlige, og gøre det nemmere og billigere for myndighederne at realisere dette.

Målsætningen for Virk blev introduceret i Virk handlingsplan 2019-2021 og er fortsat gældende. Den realiseres via en en række delmål, der understøtter en bedre og tidssvarende digital service, når virksomhederne skal efterleve krav og frister fra det offentlige samt gør det nemmere og billigere for myndighederne at forbedre den digitale service til virksomhederne.

Virk handlingsplan

For at opnå en bedre og tidssvarende digital service, når virksomheder skal efterleve krav og frister fra offentlige, skal Virk realisere følgende delmål:

Virk skal gøre det let for virksomhederne at indberette og forløbende skal være mere sammenhængende. Den enkelte virksomhed skal få overblik over centrale frister og den enkelte medarbejder skal have en mere målrettet service.

For at gøre det nemmere og billigere for myndigheder at forbedre den digitale service til virksomhederne, skal Virk realisere følgende delmål:

Virk skal samarbejde tæt med de øvrige erhvervsrettede myndigheder og bl.a. tilvejebringe værktøjer som gør det lettere og billigere for myndighederne at forbedre deres digitale selvbetjeninger samt stille viden til rådighed som kan hjælpe myndighederne.

Opdateret 29.04.2024