Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler

Indberetning

Der skal indberettes feriepenge for alle medarbejdere for overgangsåret fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Indberetning for overgangsåret

I kan stadig foretage indberetninger for overgangsåret. Det kan fx være feriepenge af bonus, der ikke kunne opgøres inden den 31. december 2020. Indberetningerne skal foretages enten via lønsystem eller eIndkomst. 

I skal indberette feriepenge til Feriepengeinfo og FerieKonto, som I plejer. Indberetninger for overgangsåret til FerieKonto, der foretages efter den 1. januar 2021, opkræves af Lønmodtagernes Feriemidler.  

Få hjælp til at indberette  

Hvis I bruger et lønservicebureau eller lønsystem, kan I kontakte henholdsvis bureauet eller udbyderen af lønsystemet, hvis I har brug for hjælp til at indberette.     Hvis I plejer at indberette direkte i eIndkomst, skal I også gøre det fremover.

Indberet feriepenge i eIndkomst

Læs mere om, hvordan I indberetter feriepenge for de forskellige medarbejdere: 

Ret i indberetningen

I kan stadig rette i indberettede feriepenge.  

Hvis I skal indberette reguleringer i feriepenge, kan det gøres samlet for de forkerte indberetninger. I indberetter reguleringer via eIndkomst hos Skattestyrelsen. 

Bemærk, at hvis I retter i indberetningerne eller foretager efterindberetninger efter den 1. februar 2021, får jeres medarbejdere et brev om det.

Det skal jeres medarbejder gøre

Medarbejderen, som ændringen vedrører, får besked om, hvor meget I har indberettet. Medarbejderen skal godkende eller afvise ændringen inden 28 dage. Hvis medarbejderen ikke godkender eller afviser ændringen inden fristen, bliver den automatisk afvist.

Ændringerne til indberetningen skal være godkendt af medarbejderen, inden den kan ses på Borger.dk under "Se dine feriemidler".

I kan læse længere nede på siden, hvad der sker, hvis en ændring bliver afvist. Det skal I gøre 

Når I laver reguleringer, skal I angive den samme lønperiode som ved de oprindelige indberetninger. I skal lave en ny indberetning med præcis samme oplysninger, men med modsat fortegn på beløb og feriedage.     Når I laver positive efterindberetninger, kan de indberettes samlet. Perioden for de samlede reguleringer må ikke gå udenfor overgangsåret. Dispositionsdato angives, som den dato hvor jeres rettelse er lavet. 

Ved medarbejders død

Hvis en medarbejder afgår ved døden efter den 1. januar 2021, er det os, der udbetaler feriepengene til boet. I skal ikke rette i de indberettede feriepenge.

Se eksempel på, hvordan I retter en forkert indberetning

Frist for negative indberetninger

I efteråret 2020 og foråret 2021 kunne lønmodtagere få udbetalt de indefrosne feriepenge. Derfor er der ændret i reglerne for jeres rettelser til tidligere indberetninger. Der var en særlig frist for indberetninger, der nedskriver (reducerer) medarbejdernes feriepenge.   

Fristen var den 28. februar 2022. 

Hvis medarbejderen har fået alle indefrosne feriepenge udbetalt ved ansøgningsrunderne i 2020 eller 2021, kan I efter den 28. februar 2022 ikke foretage en indberetning, der nedskriver de feriepenge, I tidligere har indberettet. I vil altså fortsat kunne ændre i indberetningerne, hvis det medfører en forhøjelse af de indberettede feriepenge. 

Medarbejderen skal stadig godkende alle indberetninger, før de slår igennem på deres opsparede feriepenge. 

Har I senest den 28. februar 2022 indledt en afklaring af feriepengenes størrelse ved fx en fagretlig sag, civilretlig sag eller ved henvendelse til FerieKontos Feriesagsteam, kan rettelsen indberettes efter fristen. I skal så sende afgørelsen ind som dokumentation for, at afklaringen er indledt senest den 28. februar 2022, og at afgørelsen medfører en nedskrivning af feriepengene. 

Afvist ændring til indberetning

Hvis en medarbejder har afvist jeres indberetning, eller ikke reagerer inden fristen på 28 dage, skal I vurdere jeres indberetning igen. I har 14 dage til at reagere på det brev, I har modtaget.     Hvis vi ikke har hørt fra jer inden for de 14 dage, kan medarbejderen få det oprindeligt indberettede beløb udbetalt. Jeres seneste indberetning gælder ikke, og I hæfter for jeres oprindelige indberetning. 

I skal trække indberetningen tilbage i jeres lønsystem eller eIndkomst for at nulstille.     Herefter kan I tage en dialog med jeres medarbejder og eventuelt lave en ny indberetning.  

Indsend dokumentation, hvis I fortsat er uenige

Hvis I fortsat er uenige i feriepengebeløbet, skal I indsende dokumentation på, at I er i gang med at afklare, hvor mange feriepenge medarbejderen skal have.  

Dokumentation er fx:  

  • udvekslede dokumenter i en fagretlig sag 

  • kopi af en stævning  

  • jeres henvendelse til FerieKontos Feriesagsteam.  

I skal sende dokumentationen til Lønmodtagernes Feriemidler:

Skriv til Lønmodtagernes Feriemidler

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Er du ikke tilfreds med den behandling, du har fået, er du velkommen til at kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Lønmodtagernes Feriemidler behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af dine personoplysninger

Opdateret 17.11.2023