Gå direkte til indhold

Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler

Betaling

Hvert år i juli får I en opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler.

Her vil I også kunne se, hvilke muligheder I har for at beholde eller betale resten af feriepengene fra overgangsåret. I får derfor besked, når der er noget, I skal gøre eller tage stilling til. I får en opkrævning, indtil I ikke længere har feriepenge fra overgangsåret i virksomheden.

Årlig opkrævning

Hvert år i juli modtager I en opkrævning, hvis I har medarbejdere, der 

  • når folkepensionsalderen 

  • har ansøgt om udbetaling af feriepengene i forbindelse med, at de forlader det danske arbejdsmarked   

  • har optjent feriepenge, der samlet for alle ansættelsesforhold ikke overstiger 1.500 kr. i overgangsåret 

  • er afgået ved døden.

I skal betale opkrævningen senest den 1. september samme år. 

Feriepenge, der er indberettet til FerieKonto eller en anden feriekasse efter den 1. januar 2021, skal I betale straks efter indberetning. Fonden sender en opkrævning på beløbet.   

Hvis I ikke betaler 

Betaler I ikke jeres opkrævning, modtager I en rykker fra Lønmodtagernes Feriemidler.  

Hvis I ikke betaler rykkeren, vil I blive opkrævet alle jeres indefrosne feriepenge.  

Betaler I fortsat ikke, overtager Lønmodtagernes Garantifond sagen og står for inddrivelse af hele beløbet med eventuelle tillæg af gebyrer. 

Hvis I betaler delvist eller for sent 

Hvis I undlader at betale eller kun betaler delvist, modtager I en rykker for manglende betaling.

I vil også modtage en rykker, hvis I ikke har været inde på selvbetjeningen og givet os besked om, at I vil beholde de ikke-forfaldne feriepenge.  

Det gælder også, hvis I indbetaler for sent.

Behold feriepenge

I kan beholde de feriepenge, I ikke skal betale via den årlige opkrævning i juli. Når I betaler den årlige opkrævning, bekræfter I samtidig, at I vil beholde de resterende feriepenge fra overgangsåret i virksomheden. Det gælder dog kun, hvis I betaler det fulde beløb og rettidigt. Hvis der er år, hvor I ikke får en årlig opkrævning, skal I senest den 31. august give besked, hvis I fortsat vil beholde de resterende feriepenge i virksomheden. Det kan I læse mere om i brevet, som I får i juli. Hvis I vælger at beholde feriepengene, skal I betale en årlig indeksering. Indekseringen beregnes per måned indtil det tidspunkt, hvor fonden modtager jeres betaling

De feriepenge I skulle have indberettet og indbetalt til FerieKonto eller en privat feriekasse, opkræver fonden straks. Det gælder uanset, om I har indberettet senest 31. december eller indberetter senere. Hvis I lukker virksomheden eller flytter fra Danmark, skal I betale feriepengene for alle medarbejdere.

Læs en vejledning til, hvordan I vælger at beholde feriepengene i virksomheden:

get_app Vejledning - Behold indefrosne feriepenge (PDF)

Hvis I ikke giver besked inden fristen

Hvis I ikke senest den 31. august giver besked om, at I fortsat ønsker at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden, modtager I en rykker med en ny frist for at give besked.

Giver I fortsat ikke besked, forfalder alle feriepengene til betaling, og I vil modtage en opkrævning på samtlige indefrosne feriepenge.

Indeksering

I skal betale indeksering af de feriepenge, I har valgt at beholde.

Indekseringen er den pris, som I betaler for at beholde feriepengene. Indekseringen bliver lagt oveni i de feriepenge, I har valgt at beholde i virksomheden. Indekseringen tilskrives for hver medarbejder én gang om året. Hvert år i juli får I et brev med oplysninger om indekseringen for det seneste år. Indekseringen opkræves først, medarbejderens feriepenge forfalder til betaling.

Indekseringssats

Indekseringssatsen fastsættes årligt inden den 31. maj og afspejler lønudviklingen det seneste år. Indeksering indbetales ikke årligt, men forfalder sammen med feriemidlerne for den enkelte lønmodtager. Indekseringssatsen for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 er på 1,5 pct.

Indeksering stopper ved frivillig indbetaling

Hvis I frivilligt vælger at betale feriepenge for en eller flere af jeres medarbejdere, betaler I indeksering til og med den måned, hvor Lønmodtagernes Feriemidler modtager jeres indbetaling.

Det betyder fx, at hvis I indbetaler feriepenge sidst i juni, men Lønmodtagernes Feriemidler først modtager pengene i juli, betaler I indeksering til og med juli.

Indeksering løber fra juni-maj, og derfor skal I det år betale en ekstra indeksering for to måneder (juni-juli). Den ekstra indeksering opkræves med næste årlige opkrævning. 

På selvbetjeningen 'Se eller betal indberetninger' kan I se detaljer om jeres indeksering på fanen ”Til betaling". I kan også vælge at indbetale indefrosne feriepenge, der først forfalder senere.

Frivillig indbetaling

I kan altid vælge at betale de feriepenge for overgangsåret, som I ikke betaler via den årlige opkrævning. I kan fx vælge at betale, når en medarbejder fratræder. Hvis I ønsker at lukke virksomheden, skal I huske at betale feriemidler for alle medarbejdere.

På selvbetjeningen kan I vælge hvilke medarbejdere, I ønsker at betale feriepenge for. Her kan I se en vejledning til, hvordan I indbetaler frivilligt i selvbetjeningen:

get_app Vejledning - Frivillig indbetaling (PDF)

Fx kan I vælge at indbetale feriepengene for medarbejdere over 50 år og beholde feriepengene for resten af medarbejderne. I kan også vælge at betale feriepengene for medarbejdere, der stopper med at arbejde hos jer.

I skal betale en årlig indeksering af de feriepenge, I vælger at beholde. Indekseringen beregnes per måned indtil det tidspunkt, hvor fonden modtager jeres betaling

I selvbetjeningen 'Se eller betal indberetninger' kan I lave en frivillig indbetaling eller se jeres indberettede feriepenge og opkrævninger.

Vigtige datoer og frister

Få et overblik over de vigtigste datoer og deadlines for jer som arbejdsgivere.

Juli I vil få et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler i juli, hvis I har feriepenge, der forfalder til betaling. I brevet kan I læse mere om jeres årlige opkrævning af feriepenge, hvordan I kan beholde feriepenge i virksomheden, og hvordan I giver besked, hvis I fortsat vil beholde feriepengene. Opkrævningen består af de feriepenge for medarbejdere, der fx når folkepensionsalderen, har ansøgt om udbetaling af feriepengene eller er afgået ved døden.

31. august I skal senest den 31. august via selvbetjeningen give besked om, at I ønsker at beholde de feriepenge, I ikke har fået en opkrævning på i juli (se ovenfor). Hvis ikke I giver besked, får I en opkrævning på alle feriepenge, I har indberettet.

1. september I har deadline for at betale opkrævningen fra Lønmodtagernes Feriemidler. Hvis I ikke betaler, får I en opkrævning på alle feriepenge, I har indberettet.

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Find lovgivning mv.

Opdateret 15.10.2021