Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Lønmodtagernes Garantifond (LG)

LG er en solidarisk forsikringsfond, som alle private virksomheder betaler til.

LG sikrer, at medarbejderne får udbetalt bl.a. manglende løn, pension og feriepenge, hvis en virksomhed er gået konkurs eller lignende. Er jeres virksomhed under rekonstruktion, kan LG hjælpe med betaling af løn til medarbejdere i rekonstruktionsperioden.

Logo Lønmodtagernes Garantifond

Mest anvendte selvbetjeninger

Se udbetalinger fra LG

Her kan du få en oversigt over udbetalinger på sager fra LG.

Se LG's udbetalinger som medarbejder hos Skattestyrelsen

Her kan du som medarbejder hos Skattestyrelsen se en oversigt over udbetalinger og beregnet skat på sager fra LG.

Søg om lån ved rekonstruktion

Som arbejdsgiver under rekonstruktion kan du hos LG søge om et lån til at betale løn mv. til dine medarbejdere. Der er tale om et lån, der skal tilbagebetales til LG.

Søg om refusion af feriepenge ved konkurs

Feriegarantiordninger kan søge om refusion for udbetalte feriepenge fra LG.

Genveje

Opkrævning af indefrosne feriepenge

Hvis I som arbejdsgiver har modtaget en opkrævning af indefrosne feriepenge fra Lønmodtagernes Feriemidler, men ikke betalt den, overgår kravet til LG. I skylder nu LG pengene.

Opkrævning af indefrosne feriepenge