Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Rekonstruktion

Er jeres virksomhed under rekonstruktion kan I søge om et lån hos LG til at betale løn mv. til jeres medarbejdere. Der er tale om et lån, der skal tilbagebetales.

Hvem dækker LG?

LG kan dække de medarbejdere, der anses som lønmodtagere.

Læs mere

Hvad kan I få dækket?

LG dækker de medarbejdere, der fortsat er i arbejde under rekonstruktionen, og som mangler løn mv. I kan til disse medarbejdere få dækket:

  • op til tre måneders løn mv., der forfalder under virksomhedens rekonstruktion og

  • op til en måneds løn mv., der forfalder inden virksomhedens rekonstruktion.

Bemærk, at de tre måneder ikke behøver at være i forlængelse af hinanden.

I kan søge om lån til nettoløn for hver lønudbetaling eller kun nogle lønudbetalinger, ligesom I kan søge lån for alle medarbejdere eller kun en del af dem.

I kan maksimalt få udbetalt netto 80.000 kr. pr. medarbejder til løn, der forfalder til betaling under rekonstruktion og maksimalt netto 26.667 kr. til løn, der forfalder til betaling før rekonstruktionen.

Læs mere

Sådan søger I om lån

I kan søge om lånet, når skifteretten har modtaget jeres begæring om rekonstruktion, og der er udpeget en rekonstruktør. Det er jer som arbejdsgivere, der i samarbejde med rekonstruktøren kan søge om et lån hos LG via en ansøgningsblanket.

Vær opmærksom på, at I kun kan søge om lån, mens I er under rekonstruktion.

Læs mere

Hvordan udbetales lånet?

LG kan kun udbetale så længe virksomheden er under rekonstruktion.

LG udbetaler til en modregningsfri konto, som er oprettet i forbindelse med rekonstruktionen. Pengene udbetales så vidt det er muligt tre arbejdsdage efter, at ansøgningen er modtaget. Derefter går der normalt op til to bankdage, før beløbet står på jeres konto. Pengene vil dog tidligst være til rådighed dagen før den oplyste dato for lønudbetaling.

Vær opmærksom på, at der kan gå længere tid, hvis der mangler oplysninger eller dokumentation i ansøgningen.

Når lånet bliver udbetalt, skal I selv sørge for at udbetale lønnen til jeres medarbejdere.

I kan få et overblik over LG's udbetalinger i selvbetjeningen:

Se udbetalinger fra LG

Læs mere

Opsagte og fritstillede medarbejdere

Hvis I som arbejdsgiver har opsagt og fritstillet medarbejdere før eller under rekonstruktionen, kan LG betale manglende løn mv. til jeres medarbejdere.

LG dækker de medarbejdere, der anses som lønmodtagere.

Læs mere

Tilbagebetaling

Når I søger om lån til løn mv. til jeres medarbejdere, skal lånet tilbagebetales med renter til LG. Det samme gælder, hvis LG har udbetalt manglende løn mv. til opsagte og fritstillede medarbejdere.

Inden rekonstruktionen ophører, skal I have indgået en aftale med LG om vilkårene for tilbagebetaling. Det har både rekonstruktør og virksomhed forpligtet sig til at sørge for ved ansøgningen.

I kan få et overblik over LG's udbetalinger i selvbetjeningen:

Se udbetalinger fra LG

Læs mere

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan LG behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Er du ikke tilfreds med den behandling, du har fået, er du velkommen til at kontakte LG.

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger LG behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af dine personoplysninger

Opdateret 06.05.2022