Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Kurator og bobestyrer

Læs, hvordan I skal holde jer orienteret om LG's krav, indbetale dividende, samt hvordan LG anmelder i boet.

Adgang til LG's selvbetjening

I modtager LG's forhåndsanmeldelse og en kode, når LG har modtaget en anmeldelse fra en tidligere medarbejder og godkendt en virksomhed med jer som kurator eller bobestyrer.

Koden giver jer adgang til LG´s selvbetjening, hvor I løbende skal holde jer orienteret om LG’s krav. Her kan I også se, når LG´s anmeldelse er endelig.

Er I bobestyrer i et insolvent dødsbo, modtager I LG's anmeldelse med brev, men har også mulighed for at se LG’s udbetalinger i selvbetjeningen. LG sender en mail med de opdaterede krav i boet til jer minimum hvert kvartal.

Har vi ikke jeres mail, sender vi et brev med posten.

Sådan indbetaler I dividende

I indbetaler dividende til LG´s konto i Danske Bank:

Reg.nr.: 0216 kontonr.: 4069201326.

I emnefeltet skal I oplyse virksomhedens CVR-nr. og dividende.

Skattestyrelsens dividendeandel skal udloddes direkte til Skattestyrelsen.

Oplys om særlige forhold

Har I oplysninger om særlige forhold ved virksomheden, skal I kontakte LG, da det kan have betydning for behandlingen af sagen.

Særlige forhold kan fx være:

  • virksomhedsoverdragelse

  • nærtstående

  • medarbejdere der har arbejdet for boet

  • personer i ledelsen vi bør være særligt opmærksomme på.

Ønsker I at forfølge et krav retsligt, er I velkommen til at kontakte LG om evt. sikkerhedsstillelse for sagens omkostninger. Vi beder jer sende oplysningerne i en særskilt besked og ikke i en cirkulæreskrivelse.

Undgå dobbeltudbetaling

Det er vigtigt, at I sammenholder medarbejderens anmeldelse i boet med LG’s betaling eller afvisning. Vi undgår således, at LG og boet betaler samme beløb, eller at boet betaler krav, som LG har afvist.

Er I ikke enige i LG´s betaling eller afvisning af et krav, beder vi jer kontakte LG inden fordringsprøvelsen, så vi kan drøfte kravet og LG´s vurdering.

Hvad dækker LG?

LG kan højst udbetale 160.000 kr. netto til en tidligere medarbejder. Hertil kommer feriepenge, SH-betaling og fritvalgssaldo.

I kan i følgende vejledning læse mere om, hvordan LG dækker ved konkurs, ophør og død.

Vejledning om LG´s dækning ved konkurs, ophør, død eller rekonstruktion (PDF)

Sådan behandler LG anmeldelsen

Medarbejderen skal anmelde og dokumentere sine krav overfor LG.

Medarbejderen eller dennes repræsentant anmelder krav til LG ved at udfylde anmeldelsesblanket på borger.dk/lg.

Dokumentation

LG dækker kun de krav, vi har dokumentation for. Mangler vi dokumentation, beder vi den tidligere medarbejder om yderligere oplysninger. Når vi modtager de oplysninger, vi har bedt om, gennemgår vi sagen igen.

LG kontakter boet, hvis vi har behov for at drøfte et anmeldt krav.

Hvornår henviser LG krav til boet?

LG kan henvise et krav til boets prøvelse.

LG kan højst udbetale 160.000 kr. netto. Derudover kommer feriepenge, SH-betaling og fritvalgssaldo. Hvis kravet er højere, henviser vi medarbejderen til også at anmelde sit krav i boet.

LG kan også henvise krav til boets prøvelse, hvis vi ikke modtager den nødvendige dokumentation. Det gælder også i den situation, hvor arbejdsgiveren ikke er enig i medarbejderens krav.

Medarbejderen skal henvende sig til LG senest 4 uger efter, at boet har givet medarbejderen besked om, at boet har godkendt kravet som privilegeret eller har afvist at prøve kravet.

Krav på indefrosne feriepenge

LG overtager krav fra Lønmodtagernes Feriemidler for de virksomheder, som ikke har indbetalt pengene til Lønmodtagernes Feriemidler til tiden. Det gælder fra den 17. maj 2022.

LG anmelder kravet i boet for de virksomheder, der er gået konkurs, ophørt eller hvor ejer er død.

I kan se det samlede krav på indefrosne feriepenge, gebyr og indeksering, når I logger på LG’s selvbetjening.

Se udbetalinger fra LG i selvbetjeningen

Er boet afsluttet?

Bemærk, at hvis I modtager et kvitteringsbrev, som vedrører et afsluttet bo, skal I se bort fra brevet, og I behøver ikke gøre noget.

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan LG behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Er du ikke tilfreds med den behandling, du har fået, er du velkommen til at kontakte LG.

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger LG behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af dine personoplysninger

Opdateret 29.09.2022