Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Arbejdsgiver

Her kan I læse, hvordan I betaler finansieringsbidraget, samt hvordan LG kan hjælpe jer ved rekonstruktion, konkurs og ophør.

Rekonstruktion

Hvis jeres virksomhed er under rekonstruktion, kan I søge om lån til betaling af nettoløn mv. til de medarbejdere, der arbejder under rekonstruktionen. LG dækker de medarbejdere, der anses som lønmodtagere.

Læs mere om rekonstruktion

Konkurs eller ophør og insolvens

Hvis I som arbejdsgiver går konkurs eller er ophørt og insolvent, kan LG betale manglende løn mv. til jeres medarbejdere.

Bemærk, at LG kun kan dække de medarbejdere, der anses som lønmodtagere.

Opkrævning af indefrosne feriepenge

Hvis I har modtaget en opkrævning af indefrosne feriepenge fra Lønmodtagernes Feriemidler, men ikke betalt den, overgår kravet til LG.

I skylder nu LG pengene, og I kan ikke længere foretage indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

I kan få et overblik over, hvad I skylder LG i selvbetjeningen:

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan LG behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Er du ikke tilfreds med den behandling, du har fået, er du velkommen til at kontakte LG.

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger LG behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af dine personoplysninger

Opdateret 15.09.2022