Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Midlertidigt løntilskud

Fra 1. maj til 31. december 2020 har I fået foreløbige udbetalinger af midlertidig løntilskud for jeres elever. Slutreguleringen sker i efteråret 2021 for de fleste arbejdsgivere.

I har fået den sidste foreløbige udbetaling af midlertidigt løntilskud i februar 2021.

Slutregulering i efteråret 2021

Hvis I ikke har søgt eller vil søge lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen for maj til december 2020, får I en endelig slutregulering for midlertidigt løntilskud i efteråret 2021.

Har I søgt om lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen i perioden maj til december 2020, får I en foreløbig regulering i efteråret 2021. Den endelige slutregulering kan først ske, når Erhvervsstyrelsen er færdig med slutafregningen af lønkompensation frem til december 2020. Derfor ved AUB endnu ikke, hvornår slutreguleringen af midlertidigt løntilskud vil ske.

Hvor meget har I fået i tilskud?

Størrelsen på løntilskuddet afhænger af uddannelsesaftalen. I har fået: 

  • 75 % af elevlønnen for de elever, som I allerede havde ansat.

  • 90 % af elevlønnen for nye ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler, der startede fra 1. maj 2020.  

  • 45 % af elevlønnen for nye elever med korte uddannelsesaftaler, der startede 1. maj 2020 eller derefter. Det er et krav, at I ikke tidligere har haft en uddannelsesaftale med samme elev.

Hvis I har indgået en restaftale med en elev, som allerede var ansat i virksomheden i en kort uddannelsesaftale, fik I 90 procent af elevlønnen i løntilskud, da restaftalen startede.

I får kun løntilskud for de perioder, hvor eleven var i praktik. Ved skoleophold får I fortsat automatisk lønrefusion fra AUB.

I får automatisk udbetalt løntilskud

Det midlertidige løntilskud blev udbetalt automatisk til jeres NemKonto.

Løntilskuddet var midlertidigt og gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020. Alle virksomheder i den private sektor og offentlige virksomheder, der opererer på markedsvilkår, var omfattet af ordningen.

Sådan beregner AUB løntilskud

Når AUB beregner jeres løntilskud, ser vi på, hvilke elever I har og den løn, I har indberettet for eleven til Skattestyrelsen. I kan dog ikke få løntilskud, hvis I modtager lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen for samme elever i samme periode.

Ikke alle uddannelser af omfattet

Reglerne om midlertidigt løntilskud gælder ikke for de sidestillede uddannelser: erhvervsfiskere, farmakonom- og lokomotivføreruddannelsen.

Det er udelukkende elever på erhvervsuddannelser (EUD), der er omfattet.

Opdateret 13.09.2021