Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU)

Dansk virksomhed

Alle danske virksomheder, der betaler til ATP, skal også betale bidrag til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU).

For 2024 er bidraget på 0,00 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget lønmodtager.

Betaling af AFU-bidrag

Som dansk virksomhed bliver I opkrævet via Samlet Betaling. Opkrævningen bliver sendt én gang i kvartalet. I kan læse mere om opkrævningen på Samlet Betaling:

Gå til Samlet Betaling

Hvor meget skal I betale i bidrag?

Bidraget for danske og udenlandske arbejdsgivere bliver fastsat årligt i en bekendtgørelse.

ÅrBidrag pr. fuldtidsansat medarbejder pr. årSe regler om den årlige bidragssats på retsinformation.dk
20240,00 kr.BEK nr. 1598 af 12/12/2023
20230,00 kr.BEK nr. 1468 af 01/12/2022
20227,00 kr.BEK nr. 2403 af 09/12/2021
202117,00 kr.BEK nr. 1784 af 22/11/2020
202012,00 kr.BEK nr. 1311 af 04/12/2019
20194,50 kr.BEK nr. 1310 af 04/11/2028

Ekstra bidrag til AFU

Hvis I har lavet en aftale med en udenlandsk arbejdsgiver om at udføre arbejde i Danmark, er I det, der hedder dansk hvervgiver. Som dansk hvervgiver kan I risikere at skulle betale et ekstra bidrag til AFU. Det sker, hvis den udenlandske arbejdsgiver, som I har indgået aftale med, bliver anmeldt til AFU, fordi den udenlandske arbejdsgiver ikke har betalt den aftalte løn til sine medarbejdere.

I kan risikere at blive opkrævet et ekstra bidrag til AFU, når:

  • den udenlandske arbejdsgiver er registreret som virksomhed i et EU/EØS-land

  • det er afgjort ved dom eller fagretlig afgørelse, at den udenlandske arbejdsgiver skal betale den manglende løn

  • AFU har afgjort, at I er den danske hvervgiver for den udenlandske arbejdsgiver.

Det ekstra bidrag til AFU er som udgangspunkt på 25 procent. af den samlede løn, som den udenlandske arbejdsgiver mangler at betale. Den samlede løn fremgår af dommen eller den fagretlige afgørelse.

Hvis den udenlandske arbejdsgivers manglende betaling tidligere har betydet, at AFU har udbetalt løn til lønmodtagerne inden for en periode på 36 måneder, stiger det ekstra bidrag til 40 procent. Har AFU udbetalt løn mere end to gange siger bidraget til 50 procent.

Liste over udenlandske arbejdsgivere

Når AFU udbetaler løn til en udstationeret lønmodtager, der mangler at få løn fra sin arbejdsgiver, bliver den udenlandske arbejdsgiver registreret på en liste her på Virk.

Det er en god idé at tjekke listen over de udenlandske arbejdsgivere, der mangler at betale løn, inden I som dansk virksomhed indgår en aftale med dem.

Hvis I indgår en aftale med en udenlandsk arbejdsgiver, som står på listen, risikerer I at skulle betale et ekstra bidrag til AFU.

Listen bliver opdateret løbende, når en udenlandsk arbejdsgivers manglende betaling bliver anmeldt til AFU. Den udenlandske arbejdsgiver vil stå på listen i 36 måneder efter, AFU har udbetalt løn til dens ansatte.

Se liste over udenlandske arbejdsgivere

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandling af personoplysninger

Opdateret 02.04.2024