Gå direkte til indhold

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Udenlandsk arbejdsgiver

Som udenlandsk arbejdsgiver kan I blive mødt med et lønkrav fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU).

Udenlandske arbejdsgivere er omfattet af AFU, hvis I er registreret i et EU/EØS-land og udstationerer lønmodtagere i Danmark fx for en dansk hvervgiver. En dansk hvervgiver er en dansk virksomhed, der har lavet en aftale med en udenlandsk virksomhed om at udføre arbejde i Danmark.

Betaling af AFU-bidrag

Den udenlandske arbejdsgiver skal, ligesom danske virksomheder, betale bidrag til AFU. Bidragene bliver beregnet ud fra registreringen i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og det antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, der udfører arbejdet i Danmark. Antallet af lønmodtagere er opgjort ud fra oplysningerne i RUT. Det er derfor vigtigt at sikre, at oplysningerne i RUT er opdateret.

Hvor meget skal I betale i bidrag?

Bidraget for danske og udenlandske arbejdsgivere bliver fastsat årligt i en bekendtgørelse.

År
Bidrag Pr. Fuldtidsansat Medarbejder
202117,00 kr.
202012,00 kr.
20194,50 kr.
20187,20 kr.
20177,20 kr.
201611,20 kr.

Læs mere

Betingelser for dækning af løn

Hvis den udenlandske arbejdsgiver ikke udbetaler den aftalte løn, kan lønmodtageren eller lønmodtagerens fagforening anmelde manglende løn til AFU.

AFU kan dække løn og fx bonus, godtgørelse, pension og feriepenge.

Hvornår dækker AFU manglende løn?

En udstationeret lønmodtager kan få dækket løn fra AFU, når:

  • det udførte arbejde er dækket af en kollektiv overenskomst

  • lønnen er fastlagt ved en fagretlig behandling i Arbejdsretten

  • den udenlandske arbejdsgiver er registreret som virksomhed i et EU/EØS-land

  • lønmodtageren eller en fagforening forgæves har forsøgt at få udbetalt lønnen fra den udenlandske arbejdsgiver efter den fagretlige behandling og

  • den manglende løn ikke er forældet, hvilket som udgangspunkt sker efter 5 år.

Alle fem betingelser skal være opfyldt for at få udbetalt løn fra AFU. AFU dækker ikke lønmodtagere, der er udstationeret fra en udenlandsk arbejdsgiver i Schweiz.

Når arbejdsgiveren ikke betaler

Når AFU modtager en anmeldelse om manglende løn, modtager den udenlandske arbejdsgiver en opkrævning på lønnen.

Hvis det er blevet afgjort ved dom eller en anden fagretlig afgørelse, at den udenlandske arbejdsgiver skal betale bod ud over lønnen, kan AFU også opkræve den.

Den udenlandske arbejdsgiver skal betale inden for 4 uger. Sker det ikke, skal den udenlandske arbejdsgiver også betale et ekstra bidrag til AFU.

AFU vil efterfølgende også opkræve et ekstra bidrag fra den danske hvervgiver, hvis den udenlandske arbejdsgiver fortsat ikke betaler.

Det ekstra bidrag til AFU er som udgangspunkt på 25 procent af den samlede løn, som den udenlandske arbejdsgiver mangler at betale. Den samlede løn fremgår af dommen eller den fagretlige afgørelse.

Hvis AFU tidligere har udbetalt løn til arbejdsgiverens lønmodtagere inden for 36 måneder, vil det ekstra bidrag stige til 40 procent. Har AFU udbetalt løn mere end to gange stiger bidraget til 50 procent.

Liste over udenlandske arbejdsgivere

Når AFU udbetaler løn til en udstationeret lønmodtager, der mangler at få løn fra sin arbejdsgiver, bliver den udenlandske arbejdsgiver registreret på en liste her på Virk.

Hvis en dansk virksomhed indgår en aftale med en udenlandsk arbejdsgiver, som står på listen, risikerer den danske virksomhed at skulle betale et forhøjet bidrag til AFU.

Danske virksomheder opfordres derfor til at gennemgå listen, før de indgår aftaler med udenlandske arbejdsgivere.

Listen bliver opdateret løbende, når en udenlandsk arbejdsgivers manglende betaling bliver anmeldt til AFU. Den udenlandske arbejdsgiver vil stå på listen i 36 måneder efter, AFU har udbetalt løn til dens ansatte.

Se liste over udenlandske arbejdsgivere

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Find lovgivning mv.

Opdateret 27.07.2021