Gå direkte til indhold

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Fagforening

Som fagforening kan I hjælpe en lønmodtager med at anmelde manglende løn til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU).

Betingelser for dækning af løn

En udstationeret lønmodtager kan få dækket løn fra AFU, når:

  • det udførte arbejde er dækket af en kollektiv overenskomst

  • lønnen er fastlagt ved en fagretlig behandling i Arbejdsretten

  • den udenlandske arbejdsgiver er registreret som virksomhed i et EU/EØS-land

  • lønmodtageren eller en fagforening forgæves har forsøgt at få udbetalt lønnen efter den fagretlige behandling og

  • den manglende løn ikke er forældet, hvilket som udgangspunkt sker efter 5 år.

Alle fem betingelser skal være opfyldt for at få udbetalt løn fra AFU.

Sådan anmelder I

Hvis en lønmodtager mangler at få løn fra en udenlandsk arbejdsgiver, og I som fagforening har ført lønmodtagerens sag ved Arbejdsretten, kan I hjælpe lønmodtageren med at anmelde sagen til AFU. For, at I kan hjælpe med at anmelde, skal lønmodtageren give jer fuldmagt til at føre sagen.

get_app Hent blanket til fuldmagt (engelsk) (PDF)

Hvis I som fagforening skal søge om dækning af manglende løn på vegne af en udstationeret lønmodtager, skal I udfylde en anmeldelse og sende den relevante dokumentation.

AFU kan kun behandle anmeldelsen, hvis den er underskrevet af lønmodtageren, og den efterspurgte dokumentation er vedlagt.

Udbetaling

Når AFU har modtaget anmeldelsen, bliver pengene normalt udbetalt inden for 2 måneder. Der kan gå længere tid, hvis der mangler oplysninger eller dokumentation i anmeldelsen. Sagsbehandlingstiden bruges blandt andet til at undersøge, om alle de nødvendige oplysninger er med. Derefter henvender AFU sig til den udenlandske arbejdsgiver, som inden for 4 uger skal dokumentere, om arbejdsgiveren allerede har udbetalt pengene til lønmodtager. Efter de 4 uger er gået, vil AFU gøre beløbet op og udbetale pengene. Har I som fagforening fuldmagt fra lønmodtageren til at håndtere sagen, vil AFU udbetale til fagforeningens NemKonto.

Læs mere

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan ATP Livslang Pension behandler personoplysninger.

Find lovgivning mv.

Opdateret 02.11.2020