Anmod om udtalelse i privat erstatningssag

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Som part i en privat erstatningssag kan du anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vejledende udtalelse i sagen.

Dette skal du bruge:
  • Dit MitID
  • Skadelidtes CPR-nr.
  • Har skadelidte ikke et CPR-nr. skal du indtaste fulde navn, adresse, fødselsår, køn og statsborgerskab.
  • Oplysninger om skadelidtes eventuelle partsrepræsentant:
  • Navn/firmanavn
  • Evt. sagsnr.

Trin for trin

  • Klik på [Start]
  • Log in med MitID

Læs mere om private erstatningssager