Gå direkte til indhold

NemRefusion - Refusion af sygedagpenge

NemRefusion

Vigtig information vedrørende obligatorisk pensionsordning

Udbetalingsspecifikationer af obligatorisk pensionsordning kan ikke fremsøges i NemRefusion - klik på dette link, vælg Arbejdsgiver og klik på øverste nyhed for mere information.

Konflikt på arbejdsmarkedet – sådan indberetter du i NemRefusion

Sygeplejerskekonflikt - hvordan indberetter jeg?

Hvis én eller flere af dine medarbejdere bliver omfattet af konflikten, og de allerede er fraværende pga. sygdom eller barsel, skal du sørge for hurtigst muligt at indberette deres fravær med angivelse af lønophør. Har du allerede oprettet fraværet i NemRefusion, og er der tale om fravær med ret til løn under fraværet, skal du hurtigst muligt (og efter gældende regler) indberette lønophøret i en refusionsanmodning. Dette gælder også, hvis de er ansat i fleksjob eller løntilskud. Starter fraværet under konflikten, er der ikke ret til refusion af hverken syge- eller barselsdagpenge, når der ikke udbetales løn under konflikten. Når konflikten er ophørt, er der igen ret til refusion, hvis lønudbetalingen genoptages eller påbegyndes. For at kunne søge refusion skal du være opmærksom på følgende: Barsel Når I skal søge om refusion for en medarbejder, der holder orlov med løn, skal I oprette en ny sag i NemRefusion, også selvom I tidligere har fået refusion for medarbejderen. Dette gælder uanset, om medarbejderen var på barsel før konflikten, eller hvis medarbejderen først er startet på barsel under konflikten. I feltet "Dato for første fraværsdag" skal I skrive den dato, hvorfra I igen udbetaler løn til medarbejderen. I skal anmelde fraværet hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at de almindelige ansøgningsfrister også gælder i disse situationer Tip: søg den lukkede sag frem via overbliksbilledet, kopier anmeldelsen og ret ”Dato for første fraværsdag”. Tjek om de andre oplysninger fortsat er korrekte. Er det tilfældet, kan du signere indberetningen. Sygdom Hvis lønmodtageren ikke har været sygemeldt i 30 kalenderdage, når konflikten ophører, vil I som arbejdsgiver normalt være forpligtet til at genoptage udbetalingen af sygedagpengene i den resterende del af arbejdsgiverperioden. Det er dog en forudsætning, at lønmodtageren er genansat efter konfliktens ophør og har sygemeldt sig igen. I det her tilfælde anmelder I fraværet på normal vis. Er sygdommen opstået under konflikten, har lønmodtageren ikke ret til sygedagpenge, hverken fra arbejdsgiveren eller kommunen. Når konflikten er afsluttet, vil lønmodtageren have ret til sygedagpenge fra jer som arbejdsgiver fra 1. fraværsdag efter konflikten, hvis lønmodtageren er genansat og anmelder sygdommen hurtigst muligt til arbejdsgiveren. I det her tilfælde er fraværet ikke anmeldt i NemRefusion, hvorfor I som arbejdsgiver anmelder fraværet på normal vis. Er sygdommen opstået før konflikten, har I som arbejdsgiver standset udbetalingen af lønnen, og den fraværende er overgået til udbetaling af sygedagpenge fra kommunen. Når konflikten er afsluttet, vil lønmodtageren igen have ret til løn/sygeløn fra jer, hvis lønmodtageren er genansat og anmelder sygdommen hurtigst muligt til jer. I det her tilfælde er den oprindelige sag i NemRefusion lukket for flere anmodninger, hvis I har anmodet om refusion frem til og med den sidste dag med lønudbetaling. Sagen i NemRefusion kan ikke genoptages. I skal derfor anmelde fraværet igen, og angive den oprindelige første fraværsdag. Når I søger om refusion, kan I søge om refusion fra 1. fraværsdag, ved at vælge ”Andre årsager” til tidlig refusion. Det er vigtigt, at I skriver ”Konflikt” i årsagsforklaringen. Der udbetales herefter refusion for perioden efter konfliktophør. Tip: søg den lukkede sag frem via overbliksbilledet, kopier anmeldelsen og ret ”Dato for første fraværsdag”. Tjek om de andre oplysninger fortsat er korrekte. Er det tilfældet, kan du signere indberetningen.

Opdateret 30.06.2021