NemRefusion - Refusion af sygedagpenge

NemRefusion

NemRefusion er lukket i forbindelse med overgang til ny version

NemRefusion overgår til en ny og mere tidssvarende version, og vi er i gang med at flytte alle sager. Det betyder, at NemRefusion er lukket fra fredag den 29. september 2023 kl. 14.00 til tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 11.00.

Alle dine rettigheder og adgange bliver automatisk overført til det nye NemRefusion. Når det nye NemRefusion åbner, skal du logge ind på samme måde, som du plejer.

I lukkeperioden vil anmeldelses- og anmodningsfristerne undtagelsesvist blive forlænget med 5 dage. Dette gælder kun for sager, hvor den oprindelige frist er i lukkevinduet. Du behøver derfor ikke kontakte kommunerne og Udbetaling Danmark, hvis din indberetning sker for sent som følge af NemRefusions lukkeperiode.

Du kan tilmelde dig driftsstatus for det nye NemRefusion via dette link.

Vær opmærksom på interne sikkerhedspolitikker
Hvis du indberetter fra et netværk med ekstra sikkerhedspolitikker – eller mistænker, at du gør – skal du kontakte din it-afdeling og fortælle dem, at domænerne .nemrefusion.dk og nemrefusion.dk/ skal whitelistes, så du kan anvende det nye NemRefusion.

Spørgsmål og svar

Opdateret 14.12.2022