Slutafregning af kompensation for faste omkostninger mellem den 9. marts og den 8. juni eller den 8. juli 2020

Erhvervsstyrelsen

Det er ikke længere muligt at indberette til slutafregningen for denne periode

Du kan fortsat benytte selvbetjeningen på denne side, hvis du har fået digital post om, at du kan indberette til slutafregning efter fristen eller hvis Erhvervsstyrelsen har sendt din indberetning retur i forbindelse med sagsbehandlingen.

Tilbage

Sådan behandles dine personoplysninger