Gå direkte til indhold

Erhvervsstyrelsen

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

Ændre grønlandsk virksomhed

Ret virksomhedens oplysninger.

Start virksomhed

Registrer din virksomhed og få et CVR-nummer.

Start grønlandsk virksomhed

Registrer din virksomhed og få et CVR-nummer.

Ændre virksomhed

Ret oplysninger i CVR. Registrer eller afmeld virksomheden for moms, import/eksport, lønsum eller som arbejdsgiver. Opret eller afmeld administrativt SE-nummer, anmeld fusion/spaltning, registrer ejerforhold eller reklamebeskyt virksomheden.

Registrer ejerforhold

Registrer en virksomheds reelle og legale ejere.

Midlertidig kompensation for selvstændige som følge af coronavirus / covid-19

Søg kompensation for den omsætning, din virksomhed forventer at tabe som følge af coronavirus/covid-19. For at søge skal du eje mindst 25 %, max have 25 medarbejdere og selv arbejde i virksomheden.

Regnskab 2.0 - Basis

Regnskab 2.0- Basis er et værktøj til at danne og indberette årsrapporter for små virksomheder.

Kompensation for faste omkostninger som følge af coronavirus / covid-19

Søg kompensation for faste omkostninger. For at søge skal virksomheden have mindst 12.500 kr. i faste omkostninger, forvente et omsætningsfald på mindst 35 % eller haft lukkepåbud. For at søge om 4 måneder skal faste omkostninger udgøre 16.666 kr.

Revisorblanket - faste omkostninger som følge af coronavirus / covid-19

Som godkendt revisor kontrollerer du perioder og oplysninger i forbindelse med en virksomheds ansøgning om midlertidig kompensation for faste omkostninger som følge af coronavirus/covid-19.

Midlertidig kompensation for freelancere som følge af coronavirus / covid-19

Er du freelancer, og forventer du at have mindre B-indkomst som følge af coronavirus/covid-19, kan du søge om kompensation for det beløb du forventer at tabe. Du kan også genansøge for den forlængede kompensationsperiode.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 150
  • Afgift af HFC, PFC og SF6 samt CFC - 24.041

    Anvendes i forbindelse med registrering efter CFC-afgiftsloven af virksomheder, der fremstiller eller indfører CFC og visse industrielle drivhusgasser til fremstilling mv. af en række varer.

  • Afgift af kvælstofoxider - 23.035

    Skal bruges af virksomheder, der oplagrer, afsætter, modtager eller forbrænder kul, mineralolieprodukter, benzin, gas mv. jf. Lov om afgift af kvælstofoxider.