Gå direkte til indhold

Erhvervsstyrelsen

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

Ændre grønlandsk virksomhed

Ret virksomhedens oplysninger.

Start virksomhed

Registrer din virksomhed og få et CVR-nummer.

Start grønlandsk virksomhed

Registrer din virksomhed og få et CVR-nummer.

Ændre virksomhed

Ret oplysninger i CVR. Registrer eller afmeld virksomheden for moms, import/eksport, lønsum eller som arbejdsgiver. Opret eller afmeld administrativt SE-nummer, anmeld fusion/spaltning, registrer ejerforhold eller reklamebeskyt virksomheden.

Registrer ejerforhold

Registrer en virksomheds reelle og legale ejere.

Regnskab Basis

Regnskab Basis er et værktøj til at danne og indberette årsrapporter for små virksomheder.

Midlertidig kompensation for selvstændige som følge af coronavirus / covid-19

Ansøgningsfristen for kompensationsordningen var d. 31. august 2020, og er således overskredet. Det er stadig teknisk muligt at tilgå blanketten for ansøgning om kompensation, men ansøgninger indsendt efter 31. august 2020, vil ikke blive behandlet.

Kompensation for faste omkostninger som følge af coronavirus / covid-19

Der kan dog indsendes en ny ansøgning om kompensation for perioden 9. marts - 8. juni / 8. juli 2020 via denne blanket, hvis Erhvervsstyrelsen har rettet henvendelse til din virksomhed om dette.

Revisorblanket - faste omkostninger som følge af coronavirus / covid-19

Som godkendt revisor kontrollerer du perioder og oplysninger i forbindelse med en virksomheds ansøgning om midlertidig kompensation for faste omkostninger som følge af coronavirus/covid-19.

Midlertidig kompensation for freelancere som følge af coronavirus / covid-19

Ansøgningsfristen for kompensationsordningen var d. 31. august 2020, og er således overskredet. Det er stadig teknisk muligt at tilgå blanketten for ansøgning om kompensation, men ansøgninger indsendt efter 31. august 2020, vil ikke blive behandlet.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 176
  • Afgift af HFC, PFC og SF6 samt CFC - 24.041

    Anvendes i forbindelse med registrering efter CFC-afgiftsloven af virksomheder, der fremstiller eller indfører CFC og visse industrielle drivhusgasser til fremstilling mv. af en række varer.

  • Afgift af kvælstofoxider - 23.035

    Skal bruges af virksomheder, der oplagrer, afsætter, modtager eller forbrænder kul, mineralolieprodukter, benzin, gas mv. jf. Lov om afgift af kvælstofoxider.

  • Afgift af PVC og ftalater - 24.042

    Anvendes i forbindelse med registrering efter Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater og anvendes af virksomheder, der fremstiller, modtager fra udlandet med henblik på videresalg eller som varemodtager. Afgiften er genindført pr 1.1.2021