Gå direkte til indhold

Erhvervsstyrelsen

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

Lønkompensation fra 9. december 2020 til 30. juni 2021

Alle virksomheder kan søge lønkompensation på denne ordning, uanset om de er berørt af forbuddet mod at holde åbent eller ej.

Ændre grønlandsk virksomhed

Ret virksomhedens oplysninger.

Start virksomhed

Registrer din virksomhed og få et CVR-nummer.

Start grønlandsk virksomhed

Registrer din virksomhed og få et CVR-nummer.

Ændre virksomhed

Ret oplysninger i CVR. Registrer eller afmeld virksomheden for moms, import/eksport, lønsum eller som arbejdsgiver. Opret eller afmeld administrativt SE-nummer, anmeld fusion/spaltning, registrer ejerforhold eller reklamebeskyt virksomheden.

Registrer ejerforhold for legale og reelle ejere

Registrer en virksomheds legale og reelle ejere.

[UDLØBET] Kompensation for tabt omsætning fra den 9. marts 2020 til den 8. juli 2020

Ansøgningsfristen var den 31. august 2020 og er dermed udløbet. Du har dog mulighed for at indsende en ansøgning, hvis Erhvervsstyrelsen har givet dig adgang til at søge.

Regnskab Basis

Regnskab Basis er et værktøj til at danne og indberette årsrapporter for små virksomheder.

Kompensation for faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020

Der kan dog indsendes en ny ansøgning om kompensation for perioden 9. marts - 8. juni / 8. juli 2020 via denne blanket, hvis Erhvervsstyrelsen har rettet henvendelse til din virksomhed om dette.

[UDLØBET] Kompensation for tabt B-indkomst fra den 9. marts 2020 til den 8. juli 2020

Ansøgningsfristen var den 31. august 2020 og er dermed udløbet. Du har dog mulighed for at indsende en ansøgning, hvis Erhvervsstyrelsen har givet dig adgang til at søge.

Revisorblanket for faste omkostninger

Som godkendt revisor kontrollerer du perioder og oplysninger i forbindelse med en virksomheds ansøgning om midlertidig kompensation for faste omkostninger som følge af coronavirus/covid-19.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 203
  • Afgift af HFC, PFC og SF6 samt CFC - 24.041

    Anvendes i forbindelse med registrering efter CFC-afgiftsloven af virksomheder, der fremstiller eller indfører CFC og visse industrielle drivhusgasser til fremstilling mv. af en række varer.

  • Afgift af kvælstofoxider - 23.035

    Skal bruges af virksomheder, der oplagrer, afsætter, modtager eller forbrænder kul, mineralolieprodukter, benzin, gas mv. jf. Lov om afgift af kvælstofoxider.

  • Afgift af PVC og ftalater - 24.042

    Anvendes i forbindelse med registrering efter Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater og anvendes af virksomheder, der fremstiller, modtager fra udlandet med henblik på videresalg eller som varemodtager. Afgiften er genindført pr 1.1.2021