Slutafregning af kompensation for faste omkostninger mellem den 9. marts og den 8. juni eller den 8. juli 2020

Erhvervsstyrelsen

Hvis du har fået en besked i din digitale postkasse, kan du nu indberette dokumentation, så din kompensation kan slutafregnes.

Dette skal du bruge:

  • Råbalance/saldobalance for virksomhedens faktiske omsætning og omkostninger, der er datoafgrænset til kompensationsperioden

  • Kontospecifikationer for virksomhedens omsætningskonti

  • Opgørelse over virksomhedens resultat, hvis virksomheden havde underskud i 2019