Gå direkte til indhold

Arbejdstilsynet

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 9 af 9
  • Anmeldelse til Produktregistret

    Her kan du anmelde kemiske stoffer og materialer til Produktregistret hos Arbejdstilsynet. Virksomheder, der importerer eller producerer farlige kemiske produkter til erhvervsmæssig anvendelse, har pligt til at anmelde disse til Produktregistret.

  • Indberetning til ændring af projekt

    Til anmeldelse af ændringer (forlængelse, udvidelse mm.) i anmeldte forskningsprojekter/laboratoriearbejder m.m., hvori der indgår genetisk modificerede mikroorganismer, genetisk modificerede dyr eller planter samt ifm. genterapi mv.