Anmeldelse til Arbejdstilsynet af byggearbejde/anlægsarbejde

Arbejdstilsynet

Anvendes til anmeldelse af byggepladser, hvis arbejdets forventede varighed overstiger 30 dage og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidigt eller hvis den formodede arbejdsmængde overstiger 500 mandedage