Anmeld asbestarbejde til Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde asbestarbejde til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal så vidt muligt foretages 8 dage inden, arbejdet sættes i gang.

Dette skal du bruge:

Når du anmelder asbestarbejde til Arbejdstilsynet, skal du angive følgende oplysninger:

  • Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer

  • Navn og telefonnummer på kontaktperson for arbejdet

  • Datoer for arbejdets forventede påbegyndelse og forventede afslutning

  • Det forventede antal personer beskæftiget med arbejdet

  • Den asbesttype, der arbejdes med

  • Den forventede mængde asbestholdigt affald

  • Arbejdsstedets adresse

  • Kort beskrivelse af arbejdets art og omfang

  • Kort beskrivelse af anvendte arbejdsmetoder

  • Kort beskrivelse af beskyttelsesforanstaltninger og arbejdshygiejniske foranstaltninger.