Anmeld asbestarbejde til Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde asbestarbejde til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal så vidt muligt foretages 8 dage inden, arbejdet sættes i gang.

Dette skal du bruge:

Når du anmelder asbestarbejde til Arbejdstilsynet, skal du angive følgende oplysninger:

  • Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer
  • Navn og telefonnummer på kontaktperson for arbejdet
  • Datoer for arbejdets forventede påbegyndelse og forventede afslutning
  • Det forventede antal personer beskæftiget med arbejdet
  • Den asbesttype, der arbejdes med
  • Den forventede mængde asbestholdigt affald
  • Arbejdsstedets adresse
  • Kort beskrivelse af arbejdets art og omfang
  • Kort beskrivelse af anvendte arbejdsmetoder
  • Kort beskrivelse af beskyttelsesforanstaltninger og arbejdshygiejniske foranstaltninger.