Anmeldelse af genteknologiske forskningsprojekter samt genteknologisk storskalaforsøg eller produktion

Arbejdstilsynet

Anvendes til anmeldelse af laboratoriearbejde, hvori der indgår genetisk modificerede mikroorganismer, genetisk modificerede dyr eller planter.

Dette skal du bruge:

MitID Erhverv