Anmeldelse til klassifikation af genteknologiske laboratorier og laboratorieområder samt anlæg til genteknologisk storskalaforsøg eller produktion

Arbejdstilsynet

Anvendes til klassifikation af laboratorier og laboratorieområder, hvor der skal foregå arbejde med genetisk modificerede mikroorganismer, genetisk modificerede dyr eller planter samt i forbindelse med genterapi mv.