Service

Selvbetjening for Service

Viser 10 af 18
 • Datterselskaber i udlandet

  Statistikken belyser erhvervslivets aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes beskæftigelse, personaleomkostninger, nettoomsætning og tilgang i materielle anlægsaktiver.

 • Folkebiblioteker

  Statistikken viser aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. De væsentligste opgørelser er på bestand, afgang, tilvækst, udlån, fornyelse af udlån og interurbanlån.

 • Konjunkturbarometer for serviceerhverv

  Statistikken giver et månedligt billede af faktiske forhold og tendenser inden for servicesektoren. Her indberettes omsætning, beskæftigelse, salgspriser/servicetakster og produktionsbegrænsninger samt p.t. tre spørgsmål om EFFEKTER AF COVID-19.

 • Museer og zoologiske anlæg

  Statistikkerne giver et overblik over danske museer og zoologiske anlægs besøgstal, antal arrangementer og årlige åbningstimer over tid.