Service

Selvbetjening for Service

Viser 10 af 18
 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • Folkebiblioteker

  Her indberetter folkebiblioteker nøgletal for bibliotekernes aktiviteter og økonomi. Statistikken belyser aktivitet på folkebiblioteksområdet i Danmark - herunder opgørelser på bestand, afgang, tilvækst, udlån, fornyelse af udlån og interurbanlån.

 • Handicapkompenserende indsatser til børn og unge

  Statistikken skal styrke viden om børn og unge, der modtager en ydelse som følge af et handicap. Denne viden vil samtidigt bidrage til at kvalificere og nuancere opgørelser af udsatte børn og unge.

 • International organisering og outsourcing

  Her indberetter virksomheder inden for markedsmæssige erhverv oplysninger om deres handel med – og outsourcing til – udlandet. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse væsentlige globaliseringstendenser i danske virksomheder.

 • Køb af varer og tjenester – serviceerhverv

  Her indberetter danske serviceerhverv detaljerede oplysninger om råvarer- og tjenestekøb. Undersøgelsen belyser omfang og udvikling inden for køb af varer og tjenester i danske serviceerhverv og er en vigtig kilde til opgørelse af Nationalregnskabet.

 • Konjunkturbarometer for serviceerhverv

  Her indberetter udvalgte virksomheder indenfor området serviceerhverv deres forretningssituation, omsætning, beskæftigelse, salgspriser/servicetakster, kapacitetsudnyttelse og produktionsbegrænsninger.

 • Museer og zoologiske anlæg

  Her indberetter danske museer og zoologiske anlæg oplysninger om besøgstal, antal arrangementer, årlige åbningstimer m.m. Zoologiske anlæg indberetter også oplysninger om dyrearter og arealer.

 • Notifikation af regulering af tjenesteydere (både etablerede og midlertidige tjenesteydere fra andre EU-lande)

  For at notificere nye krav til servicevirksomheder eller tjenesteydere, der både leverer tjenesteydelser permanent eller lejlighedsvist, skal myndigheden udfylde følgende notifikationsblanket.

 • Notifikation af regulering af tjenesteydere (kun etablerede)

  For at notificere nye krav til servicevirksomheder eller tjenesteydere, der leverer tjenesteydelser permanent, skal myndigheden udfylde følgende notifikationsblanket.

 • Overnatninger i lystbådehavne

  Her indberetter lystbådehavne antallet af gæstebådsovernatninger fordelt på nationalitet. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse turisme i lystbådehavne.