Notifikation af regulering af tjenesteydere (kun etablerede)

Erhvervsstyrelsen

For at notificere nye krav til servicevirksomheder eller tjenesteydere, der leverer tjenesteydelser permanent, skal myndigheden udfylde følgende notifikationsblanket.

Dette skal du bruge:

Følgende dokumenter skal fremsendes i forbindelse med notifikationen:

  • Den relevante notifikationsformular i udfyldt stand (enten A eller B).

  • Kopi af retsakten med den meddelte krav.