Handicapkompenserende indsatser til børn og unge

Danmarks Statistik

Statistikken skal styrke viden om børn og unge, der modtager en ydelse som følge af et handicap. Denne viden vil samtidigt bidrage til at kvalificere og nuancere opgørelser af udsatte børn og unge.