Køb af varer og tjenester – serviceerhverv

Danmarks Statistik

Her indberetter danske serviceerhverv detaljerede oplysninger om råvarer- og tjenestekøb. Undersøgelsen belyser omfang og udvikling inden for køb af varer og tjenester i danske serviceerhverv og er en vigtig kilde til opgørelse af Nationalregnskabet.

Dette skal du bruge:

Du skal bruge MitID Erhverv til login. Hvis du ejer eller har fuld tegningsret i en virksomhed, kan du bruge MitID Privat.

Se "Mere information" nedenfor om, hvilke oplysninger I skal indberette, og hvordan I kan indberette.