Køb af varer og tjenester – serviceerhverv

Danmarks Statistik

Statistikken belyser udvikling i serviceerhverv virksomheders køb af råvarer og tjenester. Her indberettes detaljerede oplysninger om råvare- og tjenestekøb.