International organisering og outsourcing

Danmarks Statistik

Statistikken belyser væsentlige globaliseringstendenser i form af firmaernes handel med – og outsourcing til – udlandet.