International organisering og outsourcing

Danmarks Statistik

Her indberetter virksomheder inden for markedsmæssige erhverv oplysninger om deres handel med – og outsourcing til – udlandet. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse væsentlige globaliseringstendenser i danske virksomheder.

Dette skal du bruge:

Du skal bruge MitID Erhverv til login. Hvis du ejer eller har fuld tegningsret i en virksomhed, kan du bruge MitID Privat.

Se "Mere information" nedenfor om, hvilke oplysninger I skal indberette, og hvordan I kan indberette.