Notifikation af regulering af tjenesteydere (både etablerede og midlertidige tjenesteydere fra andre EU-lande)

Erhvervsstyrelsen

For at notificere nye krav til servicevirksomheder eller tjenesteydere, der både leverer tjenesteydelser permanent eller lejlighedsvist, skal myndigheden udfylde følgende notifikationsblanket.

Dette skal du bruge:

Følgende dokumenter skal fremsendes i forbindelse med notifikationen:

  • Den relevante notifikationsformular i udfyldt stand (enten A eller B)

  • Kopi af retsakten med den meddelte krav