Hjælp til Virk

Medarbejdersignatur

Indtil MitID Erhverv er fuldt udrullet til danske virksomheder, kan du stadig benytte NemID på Virk. Få hjælp til NemID, brugeradministration og fuldmagter.

NemID bliver til MitID

NemID medarbejdersignatur bliver afløst af MitID Erhverv. Hvad I skal gøre, afhænger af jeres brug af medarbejdersignatur i dag.

MitID Erhverv rulles ud til de danske virksomheder fra oktober 2022. Overgangen til MitID Erhverv vil ske løbende, og I bliver kontaktet, når I kan overgå til MitID Erhverv. Læs om skiftet fra NemID til MitID

NemID

Når du skal have adgang til selvbetjening på Virk, kan du bruge NemID, mens du venter på at overgå til MitID. Nogle virksomheder kan nøjes med ejerens private NemID, andre skal have NemID medarbejdersignatur.

Brugeradministration

Brugeradministration med NemID medarbejder signatur er, hvor virksomheden kan give sig selv eller andre adgange, hvis løsningen kræver rettigheder, til bestemte løsninger på Virk.

Erhvervsfuldmagter

Det er muligt at oprette fuldmagt til at give et andet CVR-nummer adgang til at indberette digitalt på vegne af din virksomhed. Fuldmagten gælder til de erhvervsrettede løsninger der kræver særlige rettigheder, fx når der skal indberettes sygdom eller barsel.

Opdateret 30.01.2023