Sygedagpengeforsikring

Udbetaling Danmark

Sygedagpengeforsikring - Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Når du er i kontakt med Udbetaling Danmark

Når du som personligt ejet virksomhed er i kontakt med Udbetaling Danmark om sygedagpengeforsikring, behandler de oplysninger om dig. Udbetaling Danmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som de har om dig. Sygedagpengeforsikring omfatter her ydelserne:

 • Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

 • Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

Her kan du læse, hvilke personoplysninger Udbetaling Danmark behandler om dig, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af i forbindelse med behandlingen.

Derfor behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark uden at have en sag

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark om sygedagpengeforsikring uden at have en sag i forvejen, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer. Det gør de for at kunne dokumentere din henvendelse. Hvis du senere søger sygedagpengeforsikring, vil Udbetaling Danmark behandle dine personoplysninger for at sikre, at du får den forsikring, du har ret til. Du vil få nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger, der vil indgå i behandlingen af din sag, når du søger eller får sygedagpengeforsikring.

Hvis du ringer til Udbetaling Danmark

Hvis du ringer til Udbetaling Danmark, kan du blive spurgt, om du vil sige ja til, at vi må optage samtalen. Udbetaling Danmark vil alene bruge optagelsen til at uddanne medarbejderne og forbedre kundeoplevelsen.

Hvis du søger eller får sygedagpengeforsikring

Hvis du søger eller får sygedagpengeforsikring, behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger til følgende formål:

 • At sikre, at du får de sygedagpenge eller den refusion, du har ret til.

 • At uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til os og siger ja til, at vi må optage samtalen.

Hvilke personoplysninger indhenter Udbetaling Danmark og hvorfra?

Udbetaling Danmark vil kun indhente de oplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle din sag.

Udbetaling Danmark kan indhente følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger

 • Følsomme personoplysninger

 • Straffedomme og lovovertrædelser.

Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring, modtager følgende almindelige personoplysninger
 • Fra virk.dk modtager Udbetaling Danmark cpr. nr., personoplysninger, adresse, indkomsttype, helbredsoplysninger m.m.

Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring, modtager følgende følsomme personoplysninger
 • Fra kommunen modtager Udbetaling Danmark oplysninger om sygemelding, hvis kommunen har vurderet, at der kan være misbrug i forhold til din ret til sygedagpenge.

 • Fra virk.dk modtager Udbetaling Danmark de oplysninger om helbred, som du har indberettet til virk.dk.

Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring, modtager følgende oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser
 • Fra kommunen modtager vi oplysninger, hvis kommunen har vurderet, at der kan være misbrug af din ret til sygedagpenge.

Hvordan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Udbetaling Danmark vil behandle dine personoplysninger, når de fx træffer afgørelser, og beregner den forsikringspræmie, du skal betale.

Hvem videregiver Udbetaling Danmark dine personoplysninger til?

Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring, kan videregive oplysninger om dig til andre, der har ret til få oplysningerne, fx myndigheder, institutioner og relevante private virksomheder, se nedenfor.

Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring, kan videregive følgende typer personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger.

Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring, videregiver følgende almindelige personoplysninger
 • Til Gældsstyrelsen videregiver Udbetaling Danmark oplysninger, hvis forsikringspræmien ikke bliver betalt.

 • Til kommunerne videregiver Udbetaling Danmark oplysninger om, at du er optaget i forsikringsordningen.

 • Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver Udbetaling Danmark oplysninger om forsikring og udbetaling af ydelse og perioden for sygemelding.

 • Til Rigsarkivet skal Udbetaling Danmark i nogle tilfælde videregive din sag.

Overfører Udbetaling Danmark personoplysninger til lande uden for EU/EØS-landene?

Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring, vil ikke behandle oplysninger om dig uden for EU/EØS-landene.

Hvor længe opbevarer Udbetaling Danmark dine personoplysninger?

Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring, vil gemme dine oplysninger under behandlingen af din sag og slette dem 5 år efter det år, hvor sagen er afsluttet. Oplysningerne vil blive gemt efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.

Hvis du har accepteret, at Udbetaling Danmark må optage en samtale, sletter Udbetaling Danmark optagelsen efter 2 måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring.

Træffer Udbetaling Danmark automatiske, individuelle afgørelser?

Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring, træffer ikke afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan få en kopi af de oplysninger, Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring, behandler om dig (indsigt).

Du kan klage over, at Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring, behandler oplysninger om dig (indsigelse).

Du kan også anmode om:

 • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet

 • at få sendt oplysningerne til dig selv eller til en anden (dataportabilitet)

 • at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

Hvis du har forældremyndighed eller forældreansvar for et barn under 18 år, og oplysninger om barnet indgår i sagen, har barnet også disse rettigheder.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål om sygedagpengeforsikring?

Hvis du har spørgsmål om Sygedagpengeforsikring, skal du kontakte Udbetaling Danmark, sygedagpengeforsikring.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring.

Hvis du skriver, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om Sygedagpengeforsikring.

Er du uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag om Sygedagpengeforsikring, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring.

Udbetaling Danmark er dataansvarlig

Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød CVR-nr. 33236239

Opdateret 07.05.2024